Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel

รับทำวีซ่า เชงเก้น (ยุโรป)

เมษายน 11, 2023 | by Point of view

วีซ่าเชงเก้น คือ ?

รับทำวีซ่า เชงเก้น (ยุโรป) วีซ่าที่สามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป 26 ประเทศ ที่ทำข้อตกลงร่วมกัน นั่นก็คือ การมี วีซ่า เชงเก้น คุณก็จะสามารถเดินทางท่องเที่ยวใน 26 ประเทศได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องขอเข้าประเทศในทุก ๆ ประเทศที่ไป เหมาะกับคนที่ต้องการจะเดินทางระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน 

26 ประเทศ ในกลุ่มเชงเก้น ได้แก่ ฝรั่งเศส ออสเตรีย เบลเยี่ยม เยอรมันนี เช็กรีพับบลิค เดนมาร์ค ฟินแลนด์ กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ เอสโทเนีย อิตาลี เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกต สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด์ ลัทเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลตา สโลวาเกีย และสโลเวเนีย

รับทำวีซ่า เชงเก้น (ยุโรป)

ประเภทของ วีซ่า เชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง

1. วีซ่าประเภทเข้า-ออกครั้งเดียว (Single entry visa) สำหรับคนที่มีแผนการเดินทางแค่ในประเทศเชงเก้น โดยจะเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้แค่หนเดียว เมื่อออกจากพื้นที่ประเทศเชงเก้นแล้วจะกลับเข้ามาไม่ได้อีก (แต่ภายในประเทศเชงเก้นด้วยกันเองจะเข้าออกเท่าไหร่ก็ได้)

2. วีซ่าประเภทเข้า-ออกหลายครั้ง (Multiple entry visa) สามารถออกจากพื้นที่ประเทศเชงเก้นแล้วกลับมาอีกครั้งเหมาะสำหรับสำหรับคนที่มีแผนการจะไปเที่ยวประเทศอื่นนอกจากประเทศเชงเก้น

3. วีซ่าพำนักระยะยาว สำหรับผู้ที่ต้องการพำนักในประเทศเชงเก้นมากกว่า 90 วัน

เอกสารที่ต้องเตรียมส่งให้เรา

1. หนังสือเดินทาง (Passport เล่มตัวจริง) ที่เหลือวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน มีหน้าว่าง 3 หน้าเป็นอย่างน้อย 

2. ภาพถ่ายสำหรับการยื่นวีซ่า ขนาด 3.5×4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ อายุไม่เกิน 1 เดือน 
**เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น ตาม ตย. เงื่อนไขรูป คลิกที่นี่

 • ฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น และห้ามใส่เสื้อสีขาว
 • ห้ามใส่เสื้อแขนกุด/ชุดครุย/ชุดข้าราชการ
 • เวลาถ่ายรูปห้ามยิ้ม ภาพถ่ายต้องเห็นหู
 • ถ่ายหน้าตรง ห้ามใส่แว่นตาสีดำ
 • คนนับถือศาสนามุสลิมต้องเปิดให้เห็นใบหน้า
 • ห้ามใส่หมวก
 • ห้ามสวมใส่เครื่องประดับ

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

4. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

5. ใบจองโรงแรมทุกคืนและต้องมีชื่อผู้เดินทางทุกคน

6. หลักฐานการทำงาน อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน ** ตย. ขอได้จากเซลล์

 • หนังสือสมาชิกจากหน่วยงานหรือ บริษัท (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 • กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจการลงทะเบียนการค้าและหนังสือการลงทะเบียน (คัดลอกเป็นเดือนปัจจุบัน)
 • กรณีเป็นนักศึกษาใช้หนังสือเล่มนี้จากสถาบัน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

7. หลักฐานการเงิน *** สถานทูตไม่รับเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน ***

 • Bank Statement รายการเดินบัญชีจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน อัพเดทล่าสุดก่อนวันยื่น 3 วัน (ควรมียอดเงินในบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท)​ ต้องมีเงินเข้า-ออก และมีเงินคงค้าง
 • Bank Certificate หรือ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารพร้อมระบุชื่อเจ้าของบัญชี (รับประกันธนาคาร) อายุเอกสารไม่เกิน 7 วันก่อนยื่น

8. ตารางการเดินทางท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ

​9. ประกันการเดินทางวงไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท  (ทางเรามีจำหน่าย)

ทั้งนี้ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว ทราเวล จำกัด เรามีบริการ รับทำวีซ่าทั้งยุโรป และ จีน และยังมีบริการจัดกรุ๊ปทัวร์ ทัวร์หมู่คณะ บริการวางแผนท่องเที่ยว เหมาะสำหรับท่านที่ชอบการท่องเที่ยว ชอบเที่ยวเองแบบส่วนตัว กับครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนสนิท จัดกิจกรรมภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นจัดรายการท่องเที่ยว จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน ดูงานแฟร์ ท่องเที่ยว สัมนา ต่างประเทศ ท่านสามารถลองใช้บริการ ในการปรึกษา วางแผนจัดการเรื่องการเดินทางของท่าน และประมาณราคาค่าใช้จ่าย เราสามารถจัดโปรแกรมทัวร์ได้หลากหลาย ตรงใจลูกค้าและเป็นไปได้จริง ในงบประมาณที่เหมาะสม เรามีทีมงานที่คอยให้บริการ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นลำดับแรก

สนใจสอบถามรายละเอียดทัวร์ไปดูงานแฟร์ หรือ ทำวีซ่า หรือ จัดกรุ๊ปส่วนตัวได้เลย คลิกไลน์แอดที่นี่ โทร 081-170-1166 หรือ เมล์ INFO@POVTRAVEL.CO.TH หรือสนใจทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ คลิกเลย ที่นี่