Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@767xzmrj
ซ่อน
ทัวร์ยุโรป
พบ
27 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

IST01 TURKEY RETURN บินภายใน1ขา 8D5N บิน TURKISH AIRLINES (กลับถึงไทยกักตัวในโรงแรมชำระได้ด้วยตนเอง 7 วัน) วัคซีนที่เดินทางได้ ทุกยี่ห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วัน

รหัสทัวร์

POVT210021
มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19 ** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน ** รับจองเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง ** รับแค่กรุ๊ปละ 15 ท่านเท่านั้น เที่ยวสบายใจ ** ใช้รถบัสคันใหญ่ 44 ที่นั่ง นั่งสบาย ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกวัน ** ร้านอาหารจัดโต๊ะละ 4 ที่นั่งเท่านั้น และเสริฟอาหาร 1 ท่านต่อ 1 SET ไม่ทานอาหารร่วมกัน ** บริการเจลล้างมือตลอดทริป ** พิเศษ!! ประกันการเดินทางคุ้มครองวงเงิน 2 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ** วัคซีนที่เดินทางได้ ทุกยี่ห้อ ฉีดครบโดสแล้ว 14 วัน ** -ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 35 USD -ค่าโรงแรมกักตัวตอนมาถึงประเทศไทย
อิสตันบูล(ตุรกี) – บินภายในไกเซรี่ – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – ระบำ BELLY DANCE - คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส - โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – วิหารเอสเคลปิออน - เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 80 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน** ** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน) ** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศตุรกี ไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ต่อครั้ง **
27 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65
28 ธ.ค. 64 - 4 ม.ค. 65
29 ธ.ค. 64 - 5 ม.ค. 65
14 ม.ค. 65 - 21 ม.ค. 65
23 ม.ค. 65 - 30 ม.ค. 65
16 ก.พ. 65 - 23 ก.พ. 65
8 วัน 5 คืน
เริ่ม 39,999 ฿

ทัวร์ตุรกีปีใหม่ 8 วัน 5 คืน อิสตันบูล ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย (Turkish Airline) (TK

รหัสทัวร์

POVT210033
ตุรกี 8 วัน 5 คืน อิสตันบูล ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย (Turkish Airline) (TK) ✈️ กำหนดเดินทาง ปีใหม่ 2565 📆เดินทางปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 64 – 05 มกราคม 65 💵 ราคา 42,888 บาทต่อท่าน
29 ธ.ค. 64 - 5 ม.ค. 65
 Turkish Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่ม 42,888 ฿

SPECIAL PACKAGE บินตรง LONDON BY สายการบินSCOOT 📌4 ท่านออกเดินทาง

รหัสทัวร์

POVT210031
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (ไม่เกิน 1ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** **รวมค่าวีซ่า+บริการวีซ่า 6,500 บาท และ ค่าวีซ่าด่วนเวลาพิจารณา 5 วันทำการ ราคา 9,300 บาท** **ในกรณีที่มีวีซ่าอยู่แล้วหรือยื่นวีซ่า UK เอง ลดราคาไป 15,000 บาท** 🌟SPECIAL PACKAGE บินตรง LONDON BY สายการบินSCOOT 📌4 ท่านออกเดินทาง ✅รวมตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับ ✅ฟรี น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ✅รวมค่ารถรับ-ส่งสนามบินวันแรก และส่งวันกลับ พิเศษ! แวะช้อปปิ้ง Outlet ขากลับ ✅รวมโรงแรมที่พัก 5 คืน พร้อมอาหารเช้า ✨ราคาเพียง 45,999 บาท (รวมค่าวีซ่า) 🗓เดินทาง 28 ธ.ค. 64 - 03 ม.ค. 65 30 ธ.ค. 64 - 05 ม.ค. 65 ✅4-8 ท่าน ใช้รถตู้รับส่ง 10 ท่านขึ้นไปใช้รถบัสรับส่ง
มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19 ** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน ** รับจองเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง ** รับแค่กรุ๊ปละ 25 ท่านเท่านั้น เที่ยวสบายใจ ** ใช้รถบัสคันใหญ่ 44 ที่นั่ง นั่งสบาย ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกวัน ** บริการเจลล้างมือตลอดทริป ** ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ผู้ที่ฉีดวัคซีนต่อไปนี้ครบโดส สามารถเดินทางเข้าอังกฤษได้ โดยไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้ที่ "ได้รับวัคซีนครบโดส" (FULLY VACCINATED) ✅ ASTRAZENECA ✅ PFIZER BIONTECH ✅ MODERNA ✅ JANSSEN ✅ SINOVAC ✅ SINOPHARM BEIJING ✅ COVAXIN
- ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 100-150 GBP - ค่าตรวจ ANTIGENT ณ คลินิค ที่รับรองโดยรัฐบาล (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 20-30 GBP เงินไทยประมาณ 900-1,000 บาท) - ค่าโรงแรมกักตัว1วันตอนมาถึงประเทศไทย - ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการเช็คอินขาไป (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
28 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65
30 ธ.ค. 64 - 5 ม.ค. 65
 Scoot Airlines
7 วัน 5 คืน
เริ่ม 45,999 ฿

8 วัน แกรนด์ตุรกี 2022

รหัสทัวร์

POVT210027
บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - นครใต้ดินไคมัคลี - คัปปาโดเกีย – คาราวานสไรน์ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คอนย่า - ปามุคคาเล่ - เอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - อิชเมียร์ - อิสตันบูล – โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ – อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดม - แกรนด์บาร์ซาร์ พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส(Private Boat) - ตลาดสไปซ์ มาร์เกต
ท้องถิ่น, จีน, ไทย
27 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65
7 ม.ค. 65 - 14 ม.ค. 65
21 ม.ค. 65 - 28 ม.ค. 65
11 ก.พ. 65 - 18 ก.พ. 65
25 ก.พ. 65 - 4 มี.ค. 65
11 มี.ค. 65 - 18 มี.ค. 65
 Turkish Airlines
8 วัน 5 คืน
เริ่ม 47,900 ฿

LGW02 England Shock Price! 6D4N By Scoot เครื่อง Boeing 787 Dream Liner

รหัสทัวร์

POVT210029
🛫บินตรง สุวรรณภูมิ - ลอนดอน ⚜️เสาหินสโตนเฮนจ์ ⚜️หอนาฬิกาบิ๊กเบน ⚜️ย่านไนซ์บริดจ์ ⚜️Bicester Village Outlet ✨ราคาเพียง 49,999 บาท (รวมค่าวีซ่า) 🗓เดินทาง 26-31 ธันวาคม 2564 **โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (ไม่เกิน 1ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** **รวมค่าวีซ่า+บริการวีซ่า 6,500 บาท และ ค่าวีซ่าด่วนเวลาพิจารณา 5 วันทำการ ราคา 9,300 บาท** **ในกรณีที่มีวีซ่าอยู่แล้วหรือยื่นวีซ่า UK เอง ลดราคาไป 15,000 บาท** ** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 40 ปอนด์ (GBP) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** ** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน) - ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าUK (กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+ประกัน+บริการ 6,500บาท) - ค่าวีซ่าคิวด่วนพิจารณา 5 วันทำการ (ราคา 9,300 บาท )
มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19 ** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน ** รับจองเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง ** รับแค่กรุ๊ปละ 25 ท่านเท่านั้น เที่ยวสบายใจ ** ใช้รถบัสคันใหญ่ 44 ที่นั่ง นั่งสบาย ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกวัน ** บริการเจลล้างมือตลอดทริป ** ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ผู้ที่ฉีดวัคซีนต่อไปนี้ครบโดส สามารถเดินทางเข้าอังกฤษได้ โดยไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้ที่ "ได้รับวัคซีนครบโดส" (FULLY VACCINATED) ✅ ASTRAZENECA ✅ PFIZER BIONTECH ✅ MODERNA ✅ JANSSEN ✅ SINOVEC ✅ SINOPHARM BEIJING ✅ COVAXIN
- ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 100-150 GBP - ค่าตรวจ ANTIGENT ณ คลินิค ที่รับรองโดยรัฐบาล (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 20-30 GBP เงินไทยประมาณ 900-1,000 บาท) - ค่าโรงแรมกักตัว1วันตอนมาถึงประเทศไทย - ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการเช็คอินขาไป (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
26 ธ.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
 Scoot Airlines
6 วัน 4 คืน
เริ่ม 49,999 ฿

LGW04 ENGLAND FC BY TR By Scoot เครื่อง Boeing 787 Dream Liner

รหัสทัวร์

POVT210030
🛫บินตรง สุวรรณภูมิ - ลอนดอน 🧳สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด 🧳วิหารเบอร์มิงแฮม 🧳วิลเลียมเช็คสเปียร์ 🧳หอนาฬิกาบิ๊กเบน 🧳ย่านไนท์บริดจ์ ✨ราคาเพียง 59,999 บาท (รวมค่าวีซ่า) 🗓เดินทาง 28 ธ.ค. 64 - 03 ม.ค. 65 30 ธ.ค. 64 - 05 ม.ค. 65 **โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (ไม่เกิน 1ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** **รวมค่าวีซ่า+บริการวีซ่า 6,500 บาท และ ค่าวีซ่าด่วนเวลาพิจารณา 5 วันทำการ ราคา 9,300 บาท** **ในกรณีที่มีวีซ่าอยู่แล้วหรือยื่นวีซ่า UK เอง ลดราคาไป 15,000 บาท** ** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 ปอนด์ (GBP) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** ** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน) - ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าUK (กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+ประกัน+บริการ 6,500บาท) - ค่าวีซ่าคิวด่วนพิจารณา 5 วันทำการ (ราคา 9,300 บาท )
มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19 ** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน ** รับจองเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง ** รับแค่กรุ๊ปละ 25 ท่านเท่านั้น เที่ยวสบายใจ ** ใช้รถบัสคันใหญ่ 44 ที่นั่ง นั่งสบาย ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกวัน ** บริการเจลล้างมือตลอดทริป ** ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ผู้ที่ฉีดวัคซีนต่อไปนี้ครบโดส สามารถเดินทางเข้าอังกฤษได้ โดยไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้ที่ "ได้รับวัคซีนครบโดส" (FULLY VACCINATED) ✅ ASTRAZENECA ✅ PFIZER BIONTECH ✅ MODERNA ✅ JANSSEN ✅ SINOVAC ✅ SINOPHARM BEIJING ✅ COVAXIN
- ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 100-150 GBP - ค่าตรวจ ANTIGENT ณ คลินิค ที่รับรองโดยรัฐบาล (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 20-30 GBP เงินไทยประมาณ 900-1,000 บาท) - ค่าโรงแรมกักตัว1วันตอนมาถึงประเทศไทย - ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการเช็คอินขาไป (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
28 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65
30 ธ.ค. 64 - 5 ม.ค. 65
 Scoot Airlines
7 วัน 5 คืน
เริ่ม 59,999 ฿

LGW01 Great Britain Scotland - Wales - England 9D7N บินตรง By Scoot เครื่อง Boeing 787 Dream Liner

รหัสทัวร์

POVT210028
🛫By Scoot เครื่อง Boeing 787 Dream Liner บินตรง สุวรรณภูมิ - ลอนดอน 🏟สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด 🏟ปราสาทเอดินเบิร์ก 🏟เมืองแมนเชสเตอร์ 🏟เสาหินสโตนเฮนจ์ 🏟หอนาฬิกาบิ๊กเบน 🏟ย่านไนท์บริดจ์ ✨ราคาเริ่มต้น 69,999 บาท (รวมค่าวีซ่า) **โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (ไม่เกิน 1ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** **รวมค่าวีซ่า+บริการวีซ่า 6,500 บาท และ ค่าวีซ่าด่วนเวลาพิจารณา 5 วันทำการ ราคา 9,300 บาท** **ในกรณีที่มีวีซ่าอยู่แล้วหรือยื่นวีซ่า UK เอง ลดราคาไป 15,000 บาท** - ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าUK (กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+ประกัน+บริการ 6,500บาท) - ค่าวีซ่าคิวด่วนพิจารณา 5 วันทำการ (ราคา 9,300 บาท ) ** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 60 ปอนด์ (GBP) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **
เดินทาง 26 ธ.ค. 64 - 03 ม.ค. 65 28 ธ.ค. 64 - 05 ม.ค. 65
มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19 ** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน ** รับจองเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง ** รับแค่กรุ๊ปละ 25 ท่านเท่านั้น เที่ยวสบายใจ ** ใช้รถบัสคันใหญ่ 44 ที่นั่ง นั่งสบาย ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกวัน ** บริการเจลล้างมือตลอดทริป ** ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ผู้ที่ฉีดวัคซีนต่อไปนี้ครบโดส สามารถเดินทางเข้าอังกฤษได้ โดยไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้ที่ "ได้รับวัคซีนครบโดส" (FULLY VACCINATED) ✅ ASTRAZENECA ✅ PFIZER BIONTECH ✅ MODERNA ✅ JANSSEN ✅ SINOVAC ✅ SINOPHARM BEIJING ✅ COVAXIN **- ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 100-150 GBP - ค่าตรวจ ANTIGENT ณ คลินิค ที่รับรองโดยรัฐบาล (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 20-30 GBP เงินไทยประมาณ 900-1,000 บาท) - ค่าโรงแรมกักตัว1วันตอนมาถึงประเทศไทย - ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการเช็คอินขาไป (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
26 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65
28 ธ.ค. 64 - 5 ม.ค. 65
 Scoot Airlines
9 วัน 7 คืน
เริ่ม 69,999 ฿

11 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ROYAL CARIBBEAN WONDER OF THE SEAS

รหัสทัวร์

POVT210026
ฌิโรนา - บาร์เซโลนา - ปัลมาเดมายอร์กา (โซลเลอร์) มาร์กเซย (อาร์ลส์) - ลา สเปเซีย (ชิงเกว แตร์เร) - โรม - เนเปิลส์ (ซอร์เรนโต) - บาร์เซโลนา
ท้องถิ่น, จีน
6 พ.ค. 65 - 16 พ.ค. 65
 Turkish Airlines
11 วัน 8 คืน
เริ่ม 115,900 ฿

ทัวร์ยุโรปFINLAND ตามล่าหาแสงเหนือ 9 วัน 7 คืน สายการฟินแอร์ FIN AIR (AY)

รหัสทัวร์

POVT210039
กิจกรรมนั่งรถลากจับปูยักษ์ King Crab Safari - จับปูยักษ์ Red King Crab - นั่งรถเลื่อนที่ลากโดยสโนว์โมบิล Snowmobile - ขี่ สโนว์โมบิล SNOWMOBILE (**รถ 1 คัน นั่งได้เพียง 2 ท่าน**) - โรงแรมสไตล์ CABIN หลังคากระจก สร้างด้วยกระจกนำความร้อนแบบพิเศษ ซึ่งจะทำให้ระดับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอด พร้อมห้องน้ำส่วนตัวและห้องอาบน้ำแบบฝักบัวภายในห้องพักเป็นการเปิดประสบการณ์เฝ้ามองแสงเหนือในรูปแบบใหม่ที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวันลืม - หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) - ฟาร์มกวางเรนเดียร์(Reindeer Farm) หรือฟาร์มกวางคารีบู - ภายใน Ice Restaurant ภัตตาคารและบาร์น้ำแข็ง - เรือตัดน้ำแข็ง (SAMPO ICEBREAKER CRUISE) - ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม - ห้างสต๊อกมาน - วิหารอุสเพนสกี้ - โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ (โบสถ์หิน)
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 35 ยูโร /ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 900 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน  ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย  ค่าโรงแรม AQ 1 คืน + ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ค่าประกันสุขภาพกรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว
• คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
11 ก.พ. 65 - 19 ก.พ. 65
19 มี.ค. 65 - 27 มี.ค. 65
8 เม.ย. 65 - 16 เม.ย. 65
 Finnair
9 วัน 7 คืน
เริ่ม 159,000 ฿