Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน
ทัวร์สก๊อตเเลนด์
พบ
39 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

PRO ทัวร์ยุโรป ลอนดอน สโตนเฮนจ์ แมนเชสเตอร์ บาธ ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ 9 วัน 7 คืน บิน SCOOT

รหัสทัวร์

POVT220057
มาตรการท่องเที่ยวอังกฤษ ยุค Covid-19 ** ผู้เดินทางต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนและผลตรวจหาเชื้อโควิดเป็น ลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ** ผู้เดินทาง รวมถึงหัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้ว ก่อนกรุ๊ปเดินทาง 14 วัน ** ใช้รถบัสคันใหญ่ 49 ที่นั่ง นั่งสบาย ปลอดภัย เว้นระยะห่างระหว่างเบาะนั่ง พร้อมทั้งทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกวัน ** บริการเจลแอลกอฮอลล้างมือตลอดการเดินทาง ** วัคซีนที่ได้รับการรับรองหรืออนุมัติจากของรัฐบาลอังกฤษ แบบครบโดส (Fully vaccinated)  AstraZeneca  Pfizer BioNTech  Moderna  Johnson & Johnson
- สัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกลุ่มหินสโตนเฮนจ์ (Stonehenge) - เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) - เข้าชม Edinburgh Castle - ล่องเรือชมทะเลสาบสวยงาม แห่งเขตวินเดอร์เมียร์ - เข้าชม Old Trafford Stadium at Manchester - อิสระเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์และย่านต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน - อิสระช้อปปิ้ง Bicester Village Outlet สุดชิค
ไม่รวม xค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง (ก่อนออกจากประเทศไทย) xค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR /2 ครั้ง ที่ประเทศอังกฤษ เพื่อใช้ผลตรวจในการเดินทางท่องเที่ยวและกลับประเทศไทย (ประมาณ 120 GBP/คน/ครั้ง) xค่าโรงแรม AQ/SHA+ 1 คืน และ ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR หรือ ATK เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย xค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีดค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ xค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า เริ่มต้นท่านละ 7,000 บาท xค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนดให้หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน xค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว xค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 90 GBP/ท่าน/ทริป ทั้งนี้ท่าสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน xค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% xกรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า /ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน (ในกรณีที่ออกตั๋วแล้ว)
11 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65
11 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65
11 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65
6 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65
20 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65
 Scoot Airlines
9 วัน 7 คืน
เริ่ม 66,888 ฿

โปรแกรมทัวร์ อังกฤษ-สก๊อดแลนด์-เวลส์ 9 วัน 6 คืน (TG)

รหัสทัวร์

POVT220199
-เข้าชม สโตนเฮนจ์ STONEHENGE,เมืองบาธได้รับฐานะเป็นเมืองมรดกโลก -ชมเมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวงของเวลส์,หมู่บ้านไบบุรี เป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ในแคว้น -ชม“ฟาร์มปลาเทราท์”อายุกว่า 100 ปี, -เมืองเอดินเบิร์ก ชมสภาพบ้านเรือนยุคเก่าบนถนนปริ้นเซส -เข้าชมด้านในปราสาทเอดินเบิร์ก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอันสวยงาม -ล่องเรือแม่น้ำเทมส์,หอคอยลอนดอน,ชมมหานครลอนดอน
-ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ -ชมด้านในสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด -ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของบ้านเกิดของ“วิลเลี่ยมเชคสเปียร์ส'' -Bicester Outlet ศูนย์เอาท์เล็ทที่ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายที่สุด -ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด,ขึ้นกระเช้าลอนดอน อาย,ภาพยนตร์ 4 มิติ,ห้างแฮร์รอดส์
*** อาหารรสเลิศ เป็ดย่างโฟร์ ซีซั่น+กุ้งมังกร+เบอร์เกอร์ ล็อบสเตอร์+ฟิซ แอนด์ ชิพ
22 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65
5 ส.ค. 65 - 13 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65
9 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65
23 ก.ย. 65 - 1 ต.ค. 65
 Thai Airways
9 วัน 6 คืน
เริ่ม 115,900 ฿

12 วัน สกอตแลนด์-ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้

รหัสทัวร์

POVT220260
อุโมงค์ต้นไม้แห่ง Game of Thrones ไจแอนท์ คอสเวย์
"ถนนแกรฟตัน" (Grafton Street)
25 พ.ย. 65 - 6 ธ.ค. 65
25 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66
27 ม.ค. 66 - 7 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
17 มี.ค. 66 - 28 มี.ค. 66
 Turkish Airlines
12 วัน 11 คืน
เริ่ม 129,900 ฿

โปรแกรมพรีเมี่ยม อังกฤษ-สก๊อดแลนด์-เวลส์ 11 วัน 8 คืน (TG)

รหัสทัวร์

POVT220197
-นั่งเรือค้ำถ่อ หรือ Punting ในแม่น้ำแคม -เข้าชม“ปราสาทเอดินเบิร์ก”อันสง่างามจาก -ล่องเรือทะเลสาบวินเดอเมียร์,ถ่ายรูปด้านนอก Anfield ส นามของสโมสรดังลิเวอร์พูล -เข้าชมภายในสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด -ชมเมืองพร้อมถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของบ้านเกิดของ “วิลเลี่ยมเชคสเปียร์ส” -หมู่บ้านไบบุรี”เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้น Gloucestershire -ชม “ฟาร์มปลาเทราท์” อายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน
-เข้าชมโรมันบาธ สถานที่ ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ -ชม สโตนเฮนจ์ วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษ -เมืองบิเชสเตอร์ศูนย์เอาท์เล็ทที่ใหญ่ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม -ล่องชมความงามของแม่น้ำเทมป์,ถ่ายภาพคู่กับสะพาน ทาวเวอร์ บริดจ์ -ชมหอคอย แห่ง ลอนดอน (Tower of London) -นั่งชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ หรือ ลอนดอนอาย -เข้าสู่ห้างแฮร์ลอดส์ (Harrods) มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
-ลิ้มรสเป็ดย่างโฟร์ ซีซั่น+Burger & Lobster รสชาติต้นตำรับ -Berger & Lobster Restaurant เมนูพิเศษกุ้งมังกรรสเลิศ
8 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
5 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
16 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
7 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
10 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65
 Thai Airways
11 วัน 8 คืน
เริ่ม 149,900 ฿

โปรแกรม อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 11 วัน (TG) พรีเมี่ยม (ปีใหม่)

รหัสทัวร์

POVT220343
-เที่ยวเกาะอังกฤษ ครบเมืองสวย เก็บเมืองเล็กๆที่น่ารัก -สัมผัสเมืองมรดกโลกที่มีเอกลักษณ์แบบอังกฤษอย่างแท้จริง -ตะลุยมหานครลอนดอน สัมผัสกลิ่นไอ แห่งผู้ดีอังกฤษ อย่างจุใจ
-เอดินเบิร์ก,ปราสาทเอดินเบิร์ก,ล่องเรือทะเลสาบวินเดอเมียร์ -ลิเวอร์พูล,แมนเชสเตอร์,สนามโอลแทรฟฟอร์ด -สเตรทฟอร์ด อัพ ออน เอวอน,บริสทอล,เข้าชมปราสาทคาร์ดิฟ -สโตนเฮนจน์,ลอนดอน,ล่องเรือแม่น้ำเทมป์ -ช้อปปิ้งย่านอ๊อกฟอร์ด
-ลิ้มรสเป็ดย่างโฟร์ ซีซั่น + Burger & Lobster รสชาติต้นตำรับ
23 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
29 ธ.ค. 65 - 8 ม.ค. 66
 Thai Airways
11 วัน 7 คืน
เริ่ม 159,900 ฿