Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน
ทัวร์จีน
พบ
907 พีเรียด จาก 108 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

รับยื่นวีซ่าจีน

รหัสทัวร์

POVT230461
1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68
365 วัน 364 คืน
เริ่ม 5,000 ฿

ZGYIH-2402QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)

รหัสทัวร์

POVT240190
19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
23 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67
26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
30 มิ.ย. 67 - 5 ก.ค. 67
3 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
7 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67
 • 10 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
  14 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
  17 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  21 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67
  24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  28 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67
  31 ก.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
  4 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67
  7 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
  14 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67
  18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67
  21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
  28 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
  30 ส.ค. 67 - 4 ก.ย. 67
  1 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
  11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
  15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
  18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
  20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
  22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
  25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
  2 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  6 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
  16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
  20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
  27 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67
  30 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 35 )
 Qingdao Airlines
6 วัน 5 คืน
เริ่ม 10,990 ฿

ZGHAK-2406AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน

รหัสทัวร์

POVT240290
สักการะเจ้าแม่กวนอิมทะเลจีนใต้ เยือนฮาวายแดนมังกร เที่ยวอุทยานยอดเขาลู่หุยโถว ชมวิวเกาะ "ซานย่า"
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
 9 Air
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 10,990 ฿

ZGYIH-2407QW จีน จางเจียเจี้ย ฉางเต๋อ ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)

รหัสทัวร์

POVT240582
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน ชมความอลังการสะพานอ่ายจ้าย เช็คอินชมแสงสีเมืองผู้หรงเจิ้น
28 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67
31 ก.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
2 ส.ค. 67 - 7 ส.ค. 67
4 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67
7 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
 Qingdao Airlines
6 วัน 5 คืน
เริ่ม 12,990 ฿

ZGCKG-24043U จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (ไม่ลงร้าน)

รหัสทัวร์

POVT240374
ท่องดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ชมอุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ และ อุทยานเขานางฟ้า"
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
 Sichuan Airlines
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 14,990 ฿

ZGNNG-2401DD จีน กุ้ยหลิน หนานหนิง หยางซั่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

รหัสทัวร์

POVT240452
เยือนกุ้ยหลินดินแดนแห่งธรรมชาติ เช็คอินเมืองสวรรค์บนพิภพ ชมเขางวงช้างและหุบเขาวงพระจันทร์
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
 NOK Airlines
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 15,990 ฿

ZGYIH-2404QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน

รหัสทัวร์

POVT240335
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน เช็คอินแสงสีฝูหรงเจิ้น เที่ยวเมืองโบราณเพิ่งหวง
14 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
21 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
28 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67
4 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
11 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
18 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
 Qingdao Airlines
7 วัน 6 คืน
เริ่ม 16,990 ฿

ZGYIH-2405QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)

รหัสทัวร์

POVT240485
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน ล่องเรือเมืองโบราณเพิ่งหวง เช็คอินชมแสงสีเมืองฝูหรงเจิ้น
1 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67
3 พ.ย. 67 - 8 พ.ย. 67
8 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67
10 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67
17 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67
 • 22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67
  24 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67
  29 พ.ย. 67 - 4 ธ.ค. 67
  1 ธ.ค. 67 - 6 ธ.ค. 67
  6 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
  8 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67
  13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67
  15 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67
  20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67
  22 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67
  27 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
  1 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 12 )
 Qingdao Airlines
6 วัน 5 คืน
เริ่ม 16,990 ฿

ZGKMG-24058L จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก

รหัสทัวร์

POVT240156
เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์ มณฑลยูนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก"
20 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
5 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
17 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
 Lucky air
6 วัน 5 คืน
เริ่ม 17,990 ฿

RJ-THHANCHN01 ทัวร์ เรียล เรียล...เวียดนาม จีน เที่ยว 2 แผ่นดิน

รหัสทัวร์

POVT240343
ล่าวกาย, ตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน, เมืองซาปา, โบสถ์หินซาปา, ตลาดคนเดินซาปา, Moana Café, หมู่บ้าน Cat Cat, นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan, ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน, ด่านเหอโข่ว, เมืองเจียนสุ่ย, สะพาน 17 หลุม, จูเจียการ์เด้น, ตึก Zhao yang Lou (จัตรุรัสเทียนอันเหมินขนาดเล็ก), ถนน Ming Than, ไนท์มาร์เก็ต, ถ้ำนกนางแอ่น, ร้านสินค้าพื้นเมือง, ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพาน, เมืองผิงเปียน, หมู่บ้านคนแม้ว, วัดเฉินก๊วก, ทะเลสาบคืนดาบ, ถนน 36 สาย
ล่าวกาย, ตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน, โบสถ์หินซาปา, ตลาดคนเดินซาปา, Moana Café, หมู่บ้าน Cat Cat, นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan, ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน, ด่านเหอโข่ว, เมืองเจียนสุ่ย, สะพาน 17 หลุม, จูเจียการ์เด้น, ตึก Zhao yang Lou (จัตรุรัสเทียนอันเหมินขนาดเล็ก), ถนน Ming Than, ไนท์มาร์เก็ต, ถ้ำนกนางแอ่น, ร้านสินค้าพื้นเมือง, ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพาน, หมู่บ้านคนแม้ว, วัดเฉินก๊วก, ทะเลสาบคืนดาบ, ถนน 36 สาย
ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานม, ชาบูปลาแซลมอน+หม้อไฟปลาสเตอร์เจียน+ไวน์แดงดาลัด
20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
31 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67
 Thai Airways
5 วัน 4 คืน
เริ่ม 18,919 ฿
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 108 โปรแกรม