Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน
ทัวร์ต่างประเทศ
พบ
3144 พีเรียด จาก 466 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

รับยื่นวีซ่าจีน

รหัสทัวร์

POVT230461
1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68
365 วัน 364 คืน
เริ่ม 5,000 ฿

โปรตั๋วเครื่องบินสิงคโปร์เท่านั้น ไปงาน F1 **โปรด่วน หน้าพาสพร้อม 4 ช.ม. ตัดที่นั่ง**

รหัสทัวร์

POVT240414
โปรตั๋วเครื่องบินสิงคโปร์ F1 Thai lion air วันที่ 20-22 ก.ย 24 DMK-SIN SL100 07:35 - 11:10 SIN-DMK SL105 22:40 - 00:15 วันที่ 20-23 ก.ย. / 21-23 ก.ย. 2024 DMK-SIN SL100 07:35 - 11:10 SIN-DMK SL101 12:10 - 13:40 รวมTax และน้ำหนักกระเป๋า 20 Kg -------------------------------------------------------------- SCOOT AIRLINE วันที่ 20-22 ก.ย. / 21-23 ก.ย. 2024 BKK-SIN TR609 09.30 - 12.55 SIN-BKK TR616 17.30 - 19.00 วันที่ 20-23 ก.ย. 2024 BKK-SIN TR625 10.50 - 14.15 SIN-BKK TR610 16.00 - 17.30 รวมTax และน้ำหนักกระเป๋า 20 Kg
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
 Scoot Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 5,546 ฿

มู นะ เมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์

POVT240303
ไหว้พระ 9 วัด หงสาวดี+ย่างกุ้ง 2 วัน 2 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา พระนอนยิ้มหวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระราชวังบุเรงนอง / วัดงาทัตจี / วัดพระนอนตาหวาน
ไหว้พระ 9 วัด หงสาวดี+ย่างกุ้ง 2 วัน 2 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา พระนอนยิ้มหวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระราชวังบุเรงนอง / วัดงาทัตจี / วัดพระนอนตาหวาน
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ฮอทพอท / กุ้งแม่น้ำ ... พร้อมรับของที่ระลึกทุกที่นั่ง
22 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
6 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
 Myanmar National Airlines
2 วัน 1 คืน
เริ่ม 7,990 ฿

FMS-DADVZ002 ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ Apr-Jul 2024 VZ960-961 (START 9,999.-)

รหัสทัวร์

POVT240053
มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
กุ้งมังกรซอสเนย, หม้อไฟทะเล
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
30 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
3 ก.ค. 67 - 6 ก.ค. 67
5 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 8,888 ฿

ZGHAN-2401VN เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (พักซาปา 2 คืน)

รหัสทัวร์

POVT240049
ท่องดินแดนแห่งสายหมอก "พักซาปา2คืน" ดื่มด่ำบรรยากาซเมืองกลางหุบเขา
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
 Vietnam Airlines
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 9,990 ฿

FMS-DADVZ003 เวียดนาม : ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N By VZ

รหัสทัวร์

POVT240353
มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
กุ้งมังกรซอสเนย, หม้อไฟทะเล
2 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
7 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
 • 25 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67
  5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  11 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67
  21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  25 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67
  27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
  2 ต.ค. 67 - 5 ต.ค. 67
  4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  9 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
  10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
  13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  22 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 13 )
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 9,999 ฿

SPHZ-22 VALUE PACKED SINGAPORE 3D2N (SL) FEB-DEC 24

รหัสทัวร์

POVT240419
เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีทใี่ หญ่ทสี่ ุดบนเกาะสิงคโปร์ น าท่าน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple ไหว้พระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ทไชน่าทาวน์ ี่ ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ สัมผัส ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น ้าสิงคโปร์ ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง และน ้า ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับ Wonder Full Light ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ทมารีน่าเบย์แซนด์ ี่ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ ย่าน Haji Lane ถนนศิลปะ (Street Art) ที่ตกแต่งสไตลน์ ่ารักหลากหลาย น าท่าน ไหว้พระ Loyang Tua Pek Kong Temple รวม น ้าดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด (ไม่รวมวันอิสระ)
20 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67
4 ก.ค. 67 - 6 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
 • 1 ส.ค. 67 - 3 ส.ค. 67
  8 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67
  15 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67
  29 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67
  5 ก.ย. 67 - 7 ก.ย. 67
  12 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67
  26 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67
  31 ต.ค. 67 - 2 พ.ย. 67
  7 พ.ย. 67 - 9 พ.ย. 67
  14 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67
  21 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67
  28 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67
  12 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67
  19 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67
  26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 15 )
 Thai Lion Air
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 9,999 ฿

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า หลงปัง HKG 3D2N BY NX MAY 2024

รหัสทัวร์

POVT240477
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – ฮ่องกง - THE SYMPHONY OF LIGHT (-/-/เย็น) วันที่ 2 อิสระเต็มวัน ให้ท่านเลือกซื้อของ หรือ เที่ยวตามใจชอบ ได้ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารเช้า กลางวัน เย็น) วันที่ 3 วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวลรี่ – ร้านหยก – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - สนามบินมาเก๊า - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (เช้้า/เที่ยง/-)
FLIGHTS NX DEPARTURE FLIGHT: NX995 (1035-1420) ARRIVAL FLIGHT: NX992 (1940-2150)
21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
 Air Macau
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 9,999 ฿

ZGYIH-2402QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)

รหัสทัวร์

POVT240190
19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
23 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67
26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
30 มิ.ย. 67 - 5 ก.ค. 67
3 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
7 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67
 • 10 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
  14 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
  17 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  21 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67
  24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  28 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67
  31 ก.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
  4 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67
  7 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
  14 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
  18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67
  21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
  28 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
  1 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67
  11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
  15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
  18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
  22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
  2 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  6 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67
  13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
  16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
  20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
  27 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67
  30 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 29 )
 Qingdao Airlines
6 วัน 5 คืน
เริ่ม 10,990 ฿

ZGHAK-2406AQ จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน

รหัสทัวร์

POVT240290
สักการะเจ้าแม่กวนอิมทะเลจีนใต้ เยือนฮาวายแดนมังกร เที่ยวอุทยานยอดเขาลู่หุยโถว ชมวิวเกาะ "ซานย่า"
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
 9 Air
5 วัน 3 คืน
เริ่ม 10,990 ฿
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 466 โปรแกรม