Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน
ทัวร์ต่างประเทศ
พบ
2094 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3 วัน 2 คืน บิน ไทยเวียตเจ็ท (VZ)

รหัสทัวร์

POVT220158
สนามบินดานัง • หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง • เมืองโบราณ ฮอยอัน - บาน่าฮิลล์• สะพานมังกร • สะพานรัก • ร้านไม้ไผ่ - วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปป้ิงตลาดฮาน
ไม่รวม - ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมงหรือ ATK 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย - ค่าโรงแรมกักตัว AQ+PCR TEST 1 คืน - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ ธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป ค่ะ)
15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 9,999 ฿

ทัวร์เวียเนาม มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน ไทยเวียตเจ็ท (VZ)

รหัสทัวร์

POVT220161
• สนามบินดานัง • น่ัง Cable Car สู่บาน่าฮิลล - ดานัง • วัดลินห์อึ๋ง • เมืองเว้• พระราชวังเว้• น่ังสามล้อซิโคล่• ล่องเรือแม่น้าหอม - เจดีย์เทียนมู่• หมู่บ้านก๊ัมทาน • ล่องเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ดานัง - สะพานมังกร • ช้อปป้ิงตลาดฮาน • สนามบินดานัง
ไม่่รวม - ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย - ค่าโรงแรมกักตัว AQ+PCR TEST 1 คืน+ATK วันที่ 5 - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ ธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
10 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65
24 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65
7 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65
28 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65
11 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65
25 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 10,999 ฿

ZGDAD-2206VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน

รหัสทัวร์

POVT220227
สัมผัสบรรยากาศเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบนบานาฮิลส์ 1 คืน เช็คอินไฮไลท์สะพานมือยักษ์ และเมืองโบราณฮอยอัน
9 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
27 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65
10 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65
24 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65
8 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65
 Thai Viet Jet Air
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 11,990 ฿

ทัวร์สิงคโปร์ ช้อปปิ้ง ชมวิว Sand SkyPark ชม GARDEN BY THE BAY ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร Option B) บิน FLYSCOOT (TR)

รหัสทัวร์

POVT220155
เดินทางโดยสายการบิน FLYSCOOT (TR) heart รวมค่าลิฟต์ขึ้นชมเมืองสิงคโปร์จากมุมสูงที่ จุดชมวิว Sand SkyPark heartเข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ heartไหว้พระเขี้ยวแก้ว Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ heartชมเมืองสิงคโปร์ และ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ heartสัมผัส Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้ำสิงคโปร์ heartช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ heartFORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก heartตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร Option B) heartรวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด enlightenedรวม ประกัน COVID19Travel Insurance วงเงินรักษา 2 ล้านบาท ของ เมืองไทยประกันภัย
เงื่อนไขการจอง มัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท
**ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 3วัน ท่านละ 1,500 บาทเก็บที่สนามบนิสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป หัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
28 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
5 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
 • 12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
  19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
  26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
  2 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65
  9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
  16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
  23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
  7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65
  13 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65
  14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
  21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
  22 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
  28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 13 )
 Scoot Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 11,999 ฿

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน บิน VZ 3 วัน 2 คืน บิน ไทยเวียตเจ็ท (VZ)

รหัสทัวร์

POVT220162
สนามบินดานัง • น่ัง Cable Car สู่บาน่าฮิลล - นอนบาน่าฮิลล์• หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ดานัง - สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปป้ิงตลาดฮาน
ไม่รวม - ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมงหรือ ATK 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย - ค่าโรงแรมกักตัว AQ+PCR TEST 1 คืน - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ ธรรมเนียมของประเทศ) - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
8 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
29 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 11,999 ฿

ทัวร์ เวียดนาม นอนบาน่าฮิลล์1คืน ดานัง ล่องเรือกระด้ง ฮอยอัน สะพานมือ 3วัน 2คืน บินเวียตเจ็ท ใช้ ATK(มีใบรับรอง)

รหัสทัวร์

POVT220251
🌈 DAD08 VZ BKK บาน่าฮิลล์ ดานัง ปังปุริเย่ 3วัน2คืน ✈️ เดินทางโดยสายการบิน สายการบินเวียตเจ็ท 🚠 นอนบนบานาฮิลล์ 1คืน 🚠 ล่องเรือกระด้ง ฮอยอัน 🚠 เช็คอินสะพานมือ GOLDEN BRIDGE 🚠 เต็มอิ่มสุด FUN รวมบัตรเครื่องเล่นแล้ว 📆 เดินทางช่วง มิถุนายน - ตุลาคม 65 💰 ราคาเริ่มต้นเพียง 11,999 บาท!!!
FLIGHTS THAI VIET JET (VZ) DEPARTURE FLIGHT: VZ960 (BKK 10.50 - DAD 12.30) ARRIVAL FLIGHT: VZ961 (DAD 13.15 - BKK 14.55) ---------------- - ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**  ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ WI-FI ON BUS  พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 3 ดาว
6 ก.ค. 65 - 8 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
5 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
31 ส.ค. 65 - 2 ก.ย. 65
7 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 65
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 11,999 ฿

LAO02 SL DMK อุดรฯ.-ลาว สะบายดี เวียงจันทร์-หลวงพระบาง-วังเวียง 3D2N บิน SL

รหัสทัวร์

POVT220394
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานอุดรธานี – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – ร้านหัตกรรมเครื่องเงิน – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวงพระบาง - ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดเชียงทอง – พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – พระธาตุพูสี – น้ำตกตาดกวางสี – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง - ถ้ำจัง – บลูลากูน – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – ท่าอากาศยานอุดรธานี – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
FLIGHTS THAI LION AIR(SL) DEPARTURE FLIGHT: SL600 (DMK 06.05 - UTH 07.10) ARRIVAL FLIGHT: SL611 (UTH 18.35 - DMK 19.45)
23 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
28 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65
2 ส.ค. 65 - 4 ส.ค. 65
5 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
6 ส.ค. 65 - 8 ส.ค. 65
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
 • 16 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65
  18 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65
  19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
  23 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65
  26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
  27 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65
  1 ก.ย. 65 - 3 ก.ย. 65
  5 ก.ย. 65 - 7 ก.ย. 65
  9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
  13 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65
  15 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65
  17 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65
  21 ก.ย. 65 - 23 ก.ย. 65
  23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
  26 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65
  30 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 16 )
 Thai Lion Air
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 11,999 ฿

อุดร เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

POVT220314
ค้นพบ เสน่ห์ แห่ง "ลาว" เที่ยว เมืองธรรมชาติวังเวียง เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง พักโรงแรม วิวสวยที่สุดในวังเวียง ล่องเรือ กินลมชมวิวพระอาทิตย์ตก ริมแม่น้ำซอง ทริป พักดี กินอร่อย เที่ยวสนุก พักโรงแรมระดับ Luxury จ่ายราคา Standard ห้ามพลาด รถไฟความเร็วสูงลาว-จีน
สนามบินอุดรธานี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว พระธาตุหลวง ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ประตูชัย นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองวังวียง ถ้ำจัง สะพานส้ม ล่องเรือแม่น้ำซอง เมืองวังวียง นั่งรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง บ้านสร้างไห ถ้ำติ่ง พระธาตุภูสี เดินเล่นตลาดกลางคืน หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า วัดเชียงทอง น้ำตาดกวางสี หลวงพระบาง บ้านสร้างค้อง ศูนย์หัตถกรรม ออกพบตก วัดใหม่ รถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ สนามบินอุดรธานี
ทานอาหารพื้นเมือง
4 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65
5 ก.ค. 65 - 8 ก.ค. 65
6 ก.ค. 65 - 9 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65
8 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65
9 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65
 • 10 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65
  11 ก.ค. 65 - 14 ก.ค. 65
  12 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65
  13 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65
  14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
  15 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65
  16 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65
  17 ก.ค. 65 - 20 ก.ค. 65
  18 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65
  19 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65
  20 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65
  21 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65
  22 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
  23 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65
  24 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65
  25 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65
  26 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65
  27 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65
  28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
  4 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
  11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
  18 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
  25 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
  1 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65
  8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
  15 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65
  22 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 27 )
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 12,500 ฿

ZGDAD-2208VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท2)

รหัสทัวร์

POVT220296
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบนบานาฮิลส์ 1 คืน เยือนเมืองมรดกโลก ฮอยอัน สุดมันส์ล่องเรือกระด้ง
28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65
4 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
18 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65
25 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
1 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 12,990 ฿

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย เมืองฮาลอง ฮาลองเบย์ ถ้ำนางฟ้า 4วัน 3คืน บินเวียตเจ็ท (VJ) ATK(มีใบรับรอง)

รหัสทัวร์

POVT220252
PROGRAM HAN03 VZ BKK HANOI-TAM CHUC-HALONG 4D3N PROGRAM DETAIL วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย (–/–/D) วันที่ 2 เมืองห่านาม – ล่องเรือชิมน้ำชาเวียดนาม – วัดตามจุ๊ก – เมืองฮาลอง – ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต (B/L/D) วันที่ 3 ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ (B/L/D) วันที่ 4 เจดีย์เฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) (B/–/–)
**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**  ฟรีเสื้อเวียดนามท่านละ 1 ตัว และ WI-FI ON BUS  พักโรงแรมฮานอย 2 คืน 3ดาว / ฮาลอง 1 คืน 3ดาว
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65
22 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65
8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65
22 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่ม 13,888 ฿
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 244 โปรแกรม