Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel

รับทำวีซ่าจีน

เมษายน 21, 2023 | by Point of view

ข้อดีของบริการ รับทำวีซ่าจีน ของเรา

  • เพียงแค่ท่านเตรียมเอกสารทำวีซ่าจีนให้กับเรา นัดเราไปรับเอกสาร(ในพื้นที่บริการ)
  • ตรวจเอกสารให้ก่อนยื่น
  • เรากรอกเอกสารแบบบฟรอม์ให้
  • มารอสแกนนิ้วได้เลย
  • ราคาไม่แพง
  • ได้เล่มทันเดินทางแน่นอน หากไม่ผ่าน ไม่ทัน เดินทาง ยินดีคืนเงิน 100%
  • มั่นใจข้อมูลเอกสารของท่านจะไม่มีการรั่วไหลทำลายทิ้งครั้งต่อครั้งเท่านั้น

ประเภทของวีซ่า

ซ่าท่องเที่ยว / ประเภทวีซ่า L
เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศจีน สามารถอาศัยอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 30 วัน

 วีซ่าธุรกิจ / ประเภทวีซ่า M

– เพื่อการทำธุรกิจการค้า

วีซ่าท่องเที่ยวจีน

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุเหลือเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)
2. รูปถ่ายวีซ่าจีน 2 ใบ (ระเบียบตามภาพ)
3. ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา
4. ที่อยู่ปัจจุบัน
5. วันเดินทาง และเมืองที่ไป
6. เบอร์โทรติดต่อ

เอกสารสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

1. สำเนาสูติบัตร
2. ชื่อโรงเรียน หรือ สถานศึกษา
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีไม่ตรงกับสูติบัตร)
4. กรณีเดินทางกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง เพิ่มสำเนาบัตรประชาชนของท่านที่ไม่ได้เดินทาง (ห้ามเซ็นทับข้อมูลบัตร)
5. กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ * ขอได้ที่สำนักงานเขต

รูปถ่ายสี 2 รูป ขนาด 33 mm x 48 mm

– ห้ามยิ้ม
– ถ่ายหน้าตรง
– เสื้อสุภาพ สีเข้ม (ห้ามใส่เสื้อสีขาวหรือสีอ่อน)
– เห็นใบหู และคิ้วชัดเจน
– ห้ามใส่แว่น หรือเครื่องประดับ 
– ห้ามใส่หมวก
– ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ตำรวจ ข้าราชการ 
– พื้นหลังขาวเท่านั้น
– คนมุสลิมเปิดเห็นใบหน้า

รูปทำวีซ่าจีน

***เงื่อนไข****

1.หากเล่มอยู่ที่สถานทูตจีนแล้ว จะไม่สามารถดึงเล่มออกมาให้ท่านใช้ก่อนได้  ฉะนั้นต้องมั่นใจว่าเล่มที่ส่งมาแล้วจะต้องไม่มีเดินทางไปไหน
2.การปฏิเสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

หมายเหตุ

1.ราคาและค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (พาสคนไทยเท่านั้น)

2. ค่าบริการ+ค่าวีซ่า ทั้งหมดไม่สามารถขอคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต

3. อัตรานี้ไม่รวมจัดส่งทางไปรษนีย์ (ถ้ามี)

4. ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3%

สถานที่ยื่นวีซ่า

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
แฟกซ์ 02-207-5988,022075933 Call Center 02-207-5888
วันเปิดทำการ :วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

LOCATION: อาคาร ธนภูมิ (ชั้น 5)
THANAPHOM TOWER (FL.5)
https://goo.gl/maps/ZxwyNZDT8iPdJxEw9

ณ ตอนนี้ในการทำวีซ่าจีน ผู้เดินทางทุกท่านต้องไปสแกนนิ้วที่ศูนย์บริการยื่นวีซ่าที่ตึกธนภูมิเท่านั้น
ดังนั้นทุกท่านจะไปจึงจำเป็นต้องจองคิวก่อน จะไม่สามารถวอล์คอินได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ


สถานทูตจำกัดจำนวนคนเพราะจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น และหากเป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ใช้บริการเอเจ้นทัวร์ในการทำให้ อาจต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2-4 ชั่วโมง เพื่อรอคิวและสแกนนิ้ว


ทีนี้ทางสถานทูตได้เปิดระบบพิเศษสำหรับเอเจ้นไว้รับยื่นวีซ่า เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าจำนวนมากที่ต้องการทำวีซ่าไปประเทศจีน ที่เพิ่งเปิดประเทศไป ทาง หมีพอยท์ มีขั้นตอนที่ทำตามกฎระเบียบของสถานทูตคือ
1. นำเอกสารของลูกค้าตัวจริงทั้งหมด มาทำการกรอกข้อมูลออนไลน์ก่อน โดยต้องสแกนเอกสารต่างๆมาก่อน
2. นำเอกสารตัวจริงทั้งหมดที่เรียบร้อยแล้วส่งเข้าสถานทูตเพื่ออนุมัติการยื่นขอวีซ่าจีน ถ้าผิดแก้ไขเริ่มต้นใหม่
3. เมื่อสถานทูตอนุมัติว่าถูกต้อง จึงนำเอกสารทั้งหมดนั้นทำการจองในระบบคิวแบบพิเศษเฉพาะเอเจ้นทัวร์เท่านั้น
4. พาลูกค้ามาสแกนนิ้วตามวันนัด
5. เมื่อถึงวันรับเล่ม ส่งเอกสารคืนลูกค้าตามที่ได้นัดหมายไว้

ข้อจำกัดของระบบนี้
1. ต้องส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดมาที่หมีพอยท์เท่านั้น
2. จะรู้ผลใน 3-5 วัน ว่าจะได้สแกนนิ้ววันใด จะไม่ได้ทราบในทันที

ข้อดี
1. เอกสารจะถูกตรวจสอบเบื้องต้นจากสถานทูต ว่าถูกต้องครบถ้วนแน่นอน
2. เอกสารจะไม่มีการแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้นในการยื่น ทำให้ประหยัดเวลาในการเข้าหน้าช่องเค้าเตอร์เพื่อรอสแกนนิ้ว
3. คิวเป็นคิวพิเศษ แยกจากบุคคลธรรมดา จะไวกว่าปกติ
4. เราจะมีทีมงานอยู่ข้าง ๆ เผื่อมีข้อติดขัดระหว่าง เพื่อจะได้ช่วยเหลือได้
5. สถานทูตจะไม่ซักถามเยอะมาก เพราะเอกสารทำการอนุบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนมา
6. เมื่อถึงวันเล่มออก จะมีทีมงานส่งเอกสารคืนกลับไม่ต้องมารับเอง

**วีซ่ามีอายุถึง 3 เดือน จะเดินทางเมื่อใดก็ได้ เข้า-ออกได้ 1 ครั้ง นะครับ

ทั้งนี้ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว ทราเวล จำกัด เรามีบริการจัดกรุ๊ปทัวร์ ทัวร์หมู่คณะ บริการวางแผนท่องเที่ยว เหมาะสำหรับท่านที่ชอบการท่องเที่ยว ชอบเที่ยวเองแบบส่วนตัว กับครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนสนิท จัดกิจกรรมภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นจัดรายการท่องเที่ยว จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ดูงาน ดูงานแฟร์ ท่องเที่ยว สัมนา ต่างประเทศ ท่านสามารถลองใช้บริการ ในการปรึกษา วางแผนจัดการเรื่องการเดินทางของท่าน และ ประมาณราคาค่าใช้จ่าย เราสามารถจัดโปรแกรมทัวร์ได้หลากหลาย ตรงใจลูกค้าและเป็นไปได้จริง ในงบประมาณที่เหมาะสม

สนใจสอบถามรายละเอียดราคา คลิกไลน์แอดที่นี่ โทร 081-170-1166 หรือ เมล์ INFO@POVTRAVEL.CO.TH