Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel

ไปยื่นวีซ่าVFS ตัวแทนศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS Global คืออะไร และเอกสารการขอวีซ่ายุโรป

เมษายน 16, 2020 | by Point of view

ไปยื่นวีซ่าVFS วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) บริหารจัดการศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสำหรับ ประเทศยุโรป ซึ่งคุณต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่า เอกสารประกอบ และข้อมูลทางชีวมิติที่ครบถ้วน

ไปยื่นวีซ่าVFS วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) ยังมีบริการหลากหลายที่ทำให้การยื่นคำร้องขอวีซ่าง่ายและรวดเร็วมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ บริการเหล่านี้รวมถึง

 • การตรวจสอบคำร้อง และ เอกสารเพื่อความสบายใจเมื่อยื่นคำร้อง
 • มาโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าจึงยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ในเวลาที่ต้องการ
 • บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน หากท่านต้องการให้พิจารณาวีซ่าโดยด่วน
 • ห้องรับรองพิเศษที่มอบความสะดวกสบาย ในขณะที่ยื่นคำร้อง

เลือกศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

สถานที่Dayเวลาเปิดบริการ
BangkokMonday to Friday08:30 – 15:00
Chiang MaiMonday to Friday08:30 – 14:30

VFS Global ทำหน้าที่อะไร? ทำไมหลายสถานทูตเลือกใช้บริการของ VFS Global ในการค้นหาข้อมูลการเตรียมเอกสารขอวีซ่าไปยังประเทศต่างๆ นอกจากจะค้นหาจากเว็บไซต์ของสถานทูตประเทศนั้นๆโดยตรงแล้ว ในปัจจุบันผู้ยื่นขอวีซ่าอาจพบว่ามีหลายสถานทูตที่ใช้บริการจากหน่วยงาน VFS Global  เป็นผู้จัดการรับเอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยผู้ยื่นขอวีซ่าต้องจ่ายค่าบริการให้ VFS Global จำนวนหนึ่ง หลายคนคงอยากทราบที่มาและความเป็นไปของหน่วยงาน VFS Global ว่า คือ หน่วยงานอะไร และมีสถานทูตประจำประเทศใดบ้างที่ใช้บริการของ VFS Global ในการรับคำร้องการยื่นเอกสารขอวีซ่า https://www.youtube.com/watch?v=X3EC4YPmTjo

VFS Global เป็นหน่วยงานเอาท์ซอร์สระดับโลกที่ให้บริการความช่วยเหลือทางการทูต และหน่วยงานระดับรัฐบาลทั่วโลก เปิดดำเนินการครั้งแรกให้กับรัฐบาลอเมริกันเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 (ค.ศ.2001) VFS Global มีศูนย์ดำเนินการขอวีซ่าจำนวน 2,469 ศูนย์ ใน 129 ประเทศ  ทุกนาทีจะมีผู้คนจากประเทศต่างๆ คลิกเข้าไปใช้บริการขอวีซ่าจากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.vfsglobal.com/  ในประเทศต่างๆมากมาย นับจนถึงปัจจุบันตัวเลขผู้ใช้บริการพุ่งสูงถึง 161 ล้านคนเศษแล้ว  http://www.vfsglobal.com/about_us/company_profile.asp

สามารถเดินทางโดยสะดวกไปยังศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าร่วมของประเทศสมาชิกกลุ่มเชงเกนหลายๆประเทศได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

VFS Global Visa Application Centre อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น4 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ท่านสามารถนัดหมายได้โดยสะดวกและรวดเร็วได้กับ VFS GLOBAL – Callcenter:  +66 2 118 7017

กฎในการยื่นขอวีซ่าเชงเก็น

 1. ผู้เดินทางสามารถเลือกที่จะขอวีซ่าจากสถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศแรก ที่ผู้เดินทางมีวัตถุประสงค์จะเดินทางเข้าไปถึงก่อนประเทศอื่นๆ หรือ
 2. เลือกขอวีซ่ากับสถานทูตในประเทศ ที่ผู้เดินทางจะเข้าไปใช้เวลาอยู่นานกว่าประเทศอื่นๆทั้งหมดในแผนการเดินทาง

วีซ่าเชงเก็นมีอายุนานเท่าไร

ไปยื่นวีซ่าVFS ผู้เดินทางจะได้รับวีซ่าเชงเก็นมีอายุนานไม่เกิน 90 วัน เดินทางภายในระยะเวลานาน 6 เดือน หลังจากได้รับอนุมัติวีซ่า ผู้เดินทางสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบเดินทางเข้า-ออกครั้งเดียว (Single Entry) หรือเดินทางเข้า-ออกหลายครั้ง(Multiple Entry) ก็ได้

ประเทศสมาชิกในกลุ่มเชงเก็นมีจำนวนเท่าไร

ไปยื่นวีซ่าVFS
ไปยื่นวีซ่าVFS

ประเทศสมาชิกในเขตเชงเก็นมีอยู่ทั้งหมด 26 ประเทศ 

 • สมาชิกเชงเก็นในปัจจุบันที่เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยมีทั้งหมด 24 ประเทศ คือ ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี ไอซแลนด์ อิตาลี กรีซ ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน สวิสเซอร์แลนด์
 • สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ บัลแกเรีย และ โรมาเนียซึ่งต่างไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แต่เป็นสมาชิก European Free Trade Association ( EFTA)
Booking.com

วีซ่าเชงเกนมีกี่ประเภท

วีซ่าเชงเก็นมีทั้งหมด 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่

1. วีซ่าประเภท A  หรือ วีซ่าสนามบิน (Airport Transit Visa)ตามคำจำกัดความในหน้าเว็บไซต์การขอวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศส https://fr.tlscontact.com/th/BKK/page.php?pid=airport_transit_less24

วีซ่าสนามบิน คือ วีซ่าการเดินทางผ่านพื้นที่นานาชาติของเขตท่าอากาศยาน(วีซ่าสนามบิน) นั้นจำเป็นสำหรับผู้เดินทางบางสัญชาติ ซึ่งใช้ในการอนุญาตให้เข้าถึง หรือ การรอ อยู่ในเขตพื้นที่นานาชาติของเขตท่าอากาศยาน แต่วีซ่าดังกล่าวนั้นไม่ได้รวมถึงการมีสิทธิในการเข้าพำนักในเขตเชงเกน ประเทศในเขตเชงเกน

2. วีซ่าประเภท B  หรือ วีซ่าทรานซิท (Transit Visa)  คือ วีซ่าที่อนุญาตให้คนเดินทางผ่านประเทศนั้นๆ เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศที่สามตามรายละเอียดของการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางไปถึงประเทศปลายทาง วีซ่าประเภทนี้มีอายุไม่เกิน 5 วัน หมายถึง ผู้เดินทางต้องการจะเดินทางไปยังประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกเชงเกน แต่จำเป็นต้องเดินทางผ่านเข้าไปในประเทศเชงเก็น ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์ ทางเครื่องบิน ผู้เดินทางจะต้องขอมีวีซ่าทรานซิส

3. วีซ่าประเภท C (Short-Term Stay Visa)  วีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้น เช่น วีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว วีซ่าประเภทนี้อยู่ในสหภาพยุโรปได้ไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน (ซึ่งหมายความว่า จะใช้เวลาเข้าไปท่องเที่ยวกี่ครั้งก็ได้ใน 6 เดือน แต่จะต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน)

4. วีซ่าประเภท D (Long Stay Visa) เป็นวีซ่าที่อยู่ได้นานเกินกว่า 3 เดือน ได้แก่ วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน หรือวีซ่าสำหรับคนที่เกษียณแล้ว  เป็นต้น

หลักฐานทั่วๆไปในการยื่นขอวีซ่าของแต่ละสถานทูต

ถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวจะใช้เอกสารคล้ายๆกัน หากเป็นวีซ่านักเรียนเพื่อไปศึกษาต่อในประเทศสมาชิก ควรหารข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของสถานทูตที่ตอบรับนักศึกษาเช้าเรียนต่อ

Klook.com

เอกสารทั่วไปที่ใช้ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 

1. แบบฟอร์มการขอวีซ่า ซึ่งผู้ขอต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่นประเทศนั้นๆ

2. แบบสอบถามเกี่ยวกับการเดินทาง (Appendix B)

3. แบบฟอร์มแสดงสมาชิกในครอบครัว (Appendix D)

4. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

5. สำเนาหนังสือเดินทาง รวมถึงหน้าที่มีการต่ออายุ/การเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

6. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก หรือบางสถานทูตอาจจะกำหนดขนาด  2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ศึกษาลักษณะรูปถ่ายจากเว็บไซต์ที่แต่ละสถานทูตกำหนด เช่น เว็บไซต์สถานทูตเยอรมนีกำหนดเรื่องรูปถ่ายไว้ที่

7. แบบฟอร์มหนังสือเชิญจากผู้รับรอง (Reference Bilaga E/ Appendix E) ซึ่งระบุชื่อผู้ได้รับเชิญ 1 คน  ต่อ 1 แบบฟอร์ม

8. หลักฐานการทำงานที่ระบุรายได้ของผู้ที่เป็น Sponsor หรือหลักฐานทางการเงินของ Sponsor เช่น จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร และสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงการเคลื่อนไหวทางการเงินย้อนหลังสามเดือนหรือหกเดือน แล้วแต่แต่ละสถานทูตกำหนด พร้อมสำเนา

9. หลักฐานการทำงานที่ระบุรายได้และระบุว่าจะกลับมาทำงานที่เดิม

10.หลักฐานการประกันการสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก วงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร ก่อนที่จะซื้อประกันจากบริษัทประกัน จะต้องแน่ใจว่าบริษัทนั้นจะคืนเงินให้หากวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธ

11. หลักฐานการสำรองเที่ยวบิน ระบุวันเดินทางทั้งไปและกลับ

12.ค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยทั่วไป 80 ยูโร แล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน และบางสถานทูตอาจจะมีค่าดำเนินการให้กับหน่วยงานกลาง เช่น VFS , TLS Contact ที่เป็นผู้รับเอกสารวีซ่า หรือมีค่าจัดส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์ EMS หรือ บริการ SMS ติดตามใบสมัคร เป็นต้น รายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ของแต่ละสถานทูต

การปรับค่าธรรมเนียมวีซ่า

โปรดทราบ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ระยะสั้น) จะปรับเพิ่มขึ้นจาก 60 ยูโร เป็น 80 ยูโร ต่อคน

สำหรับเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี ค่าวีซ่าจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 40 ยูโร ต่อคน

*หากผู้ขออายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องนำสำเนาใบสูติบัตร สำเนาใบอุปการะบุตร และหนังสือยินยอมอย่างเป็นทางการจากผู้ปกครองที่ระบุว่าให้บุคคลนั้นเดินทางไปต่างประเทศได้มาแสดงด้วย*

ที่อยู่ของสถานทูตที่เป็นประเทศสมาชิกเชงเก็น

เว็บไซต์คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีในเรื่องที่อยู่ของสถานทูตแต่ละประเทศในสหภาพยุโรป หากมีข้อสงสัยในเรื่องการเตรียมเอสารวีซ่า อาจจะใช้วิธีการโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลก่อน     http://eeas.europa.eu/delegations/thailand/eu_travel/embassies/index_th.htm

ประเทศใดบ้างที่ไม่ต้องขอวีซ่าเชงเก็น

 1. ผู้ถือหนังสือเดืนทางแบบไบโอเมตริกของประเทศอัลบาเนีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกวิน่า, มาซิโดเนีย, มอลโดว่า, มอนเตนิโกร และเซอร์เบีย
 2. ผู้ถือหนังสือเดืนทางไต้หวันที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนไต้หวันอยู่ในหนังสือเดินทางด้วย
 3. ผู้ถือหนังสือเดินทางจากเขตปกตรองพิเศษฮ่องกง
 4. ผู้ถือหนังสือเดินทางของมาเก๋า
 5. ผู้ถือสัญชาติสหราชอาณาจักรแต่อยู่นอกสหราชอาณาจักร
 6. กรณีผู้ถือหลายสัญชาติจะต้องมีวีซ่าเชงเกนหรือไหม ขึ้นอยู่กับผู้เดินทางต้องการใช้หนังสือเดินทางสัญชาติใดเข้ากลุ่มประเทศเชงเก็น
 7. ผู้ถือหนังสือเดินทางสีน้ำเงินสัญชาติอเมริกันไม่ต้องขอวีซ่าและสามารถเข้าไปท่องเที่ยวในยุโรปได้ 90 วัน แต่ผู้ที่เป็น Permanent Resident หรือผู้ที่มีกรีนการ์ดของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งผู้ถือวีซ่านักเรียน (F-1) และวีซ่าไปทำงานในสหรัฐฯ ต้องขอวีซ่าเชงเก็นจากสถานทูตหริอสถานกงสุลของประเทศสมาชิกเชงเก็นที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ เท่านั้น https://www.schengenvisainfo.com/apply-from-united-states/   
  “……………….All non US citizens who do not need a visa to enter the Schengen Area, who have a legal residence status in the United States (e.g. Green Card holders; F1 (I-20), H1B, G1, J1, etc.). with three (3) months validity after returning from the Schengen area are eligible to apply for a Schengen visa while being in the United States. If your US visa has expired, please have it renewed before applying.”
 8. ผู้ที่เป็น Permanent Resident ของประเทศแคนาดา ผู้ถือวีซ่านักเรียน และผู้ถือวีซ่าทำงานในประเทศแคนาดา ต้องขอวีซ่าเชงเก็นจากสถานทูตกลุ่มประเทศเชงเก็นในประเทศแคนาดา
 9. ผู้ที่เป็น Permanent Resident ของประเทศออสเตรเลีย และผู้ที่เข้าไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียชั่วคราวแต่มีระยะเวลาการอยู่ในออสเตรเลียนาน 6 เดือนขึ้นไปต้องขอวีซ่าเชงเก็นจากสถานทูตกลุ่มประเทศเชงเก็นในประเทศออสเตรเลีย

อย่างไรก็ตาม ประเทศที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าเชงเก็นจำนวน 61 ประเทศ https://www.schengenvisainfo.com/etias/#countries-need-etias จะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในการเดินทางเข้าไปยังกลุ่มประเทศเชงเก็นในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2021 ด้วยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์  เพื่อแสดงตัวตน และวัตถุประสงค์ที่จะเดินทางเข้าไปในประเทศสมา ชิกเชงเก็น กลุ่มประเทศเชงเก็นเรียกระบบการตรวจสอบใหม่นี้ว่า European Travel Information and Authorisation System ( ETIAS ) ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.schengenvisainfo.com/etias/#countries-need-etias

เข้าชมโปรแกรมทัวร์ ยุโรป ต่างๆ คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา คลิก