Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel

วีซ่าอเมริกา ไม่ใช่เรื่องยาก!

พฤศจิกายน 23, 2021 | by Point of view

วีซ่าอเมริกา ไม่ใช่เรื่องยาก! โดยทั่วไปแล้ว ชาวต่างประเทศที่มีความประสงค์เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาต้องได้รับวีซ่าสหรัฐอเมริกาก่อน   วีซ่านี้จะติดไว้ในหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง ทั้งนี้ หนังสือเดินทางคือเอกสารการเดินทางที่ออกโดยประเทศที่ผู้เดินทางมีสถานะเป็นพลเมือง

ผู้เดินทางต่างชาติบางคนอาจมีสิทธิ์เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าหากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับการเดินทางโดยไม่ใช้วีซ่า  เนื้อหาทั้งหมดของหมวดวีซ่า (Visa) บนเว็บไซต์นี้เกี่ยวกับวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา

(หมายเหตุ – พลเมืองอเมริกันไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่าสหรัฐอเมริกาในการเดินทาง แต่เมื่อวางแผนเดินทางไปต่างประเทศอาจต้องใช้วีซ่าที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตของประเทศที่ประสงค์เดินทางเยือน)

วีซ่าอเมริกา ไม่ใช่เรื่องยาก!

ขั้นตอนในการสมัครวีซ่าชั่วคราวอย่างละเอียด มีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ustraveldocs.com/th

ศึกษารายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการยื่นคำร้องขอวีซ่าและข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับวีซ่าแต่ละประเภท เลือก ประเภทของวีซ่าชั่วคราว ที่หน้าเว็บเพื่อศึกษาข้อมูลของวีซ่าแต่ละประเภท

ขั้นตอน 2: กรอกแบบคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว (DS-160)

กรอกแบบคำร้องขอวีซ่าที่ https://ceac.state.gov/genniv/ และพิมพ์ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160

ขั้นตอนที่ 3: สร้างโปรไฟล์ส่วนตัว

สร้างโปรไฟล์ส่วนตัวบนเว็บไซต์ www.ustraveldocs.com/th กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วน จากนั้นเลือกประเภทและที่อยู่ในการจัดส่งเล่มหนังสือเดินทางคืน

ขั้นตอนที่ 4: ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า/การสมัครวีซ่า

ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าซึ่งขอคืนเงินไม่ได้ (ในสกุลเงินท้องถิ่น) โดยการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) หรือ ชำระเป็นเงินสดได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา โดยผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียม CGI เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร

ขั้นตอนที่ 5: ทำนัดสัมภาษณ์

เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อย ผู้สมัครจะสามารถนัดวันสัมภาษณ์ได้หลัง 12.00 น. ของวันทำการถัดไป (ในกรณีที่ชำระด้วยเงินสด) หรือหลัง 14.00 น. ของอีก 2 วันทำการถัดไป (หากชำระโดยการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์)

ขั้นตอนที่ 6: เดินทางมาสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตฯ

ผู้สมัครจะต้องนำใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ใบยืนยันการนัดหมาย หนังสือเดินทาง (ทั้งเล่มเก่าและปัจจุบัน) รูปถ่ายสี ขนาด2×2 พื้นหลังสีขาวที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย

ตัวอย่างรูปถ่ายสี
Klook.com

วีดิทัศน์นี้แสดงขั้นตอนและสิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 7: การส่งคืนเล่มหนังสือเดินทาง

วีซ่าอเมริกา ไม่ใช่เรื่องยาก! หากสัมภาษณ์วีซ่าผ่าน ผู้สมัครจะไม่ได้รับวีซ่าทันทีในวันสัมภาษณ์ โดยผู้สมัครจะได้รับเล่มหนังสือเดินทางพร้อมกับวีซ่าโดยการจัดส่งจากทางไปรษณีย์ไทย เมื่อได้รับหนังสือเดินทางแล้ว กรุณาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

ทางสถานทูตฯ ขอเน้นว่า ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประเทศสหรัฐฯ ทุกท่านควรเผื่อเวลาในการยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนการเดินทาง และไม่ควรจองตั๋วเครื่องบินหรือวางแผนการเดินทางใดๆ ที่ยกเลิกไม่ได้ ก่อนที่ท่านจะได้รับหนังสือเดินทางที่มีวีซ่าสหรัฐฯ เรียบร้อยแล้ว

สิ่งที่ควรทำในวันสัมภาษณ์วีซ่า

 1. มาถึงสถานทูตฯ
 • เวลาที่แสดงบนจดหมายนัดคือเวลาที่ควรมาถึงหน้าสถานทูตฯ มิใช่เวลาที่จะได้รับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่กงสุล
 • ผู้สมัครควรมาถึงก่อนเวลาที่นัดไว้ 15 นาที (ไม่จำเป็นต้องมาก่อนเวลานานเกินไป)
 1. ตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัย
 • ผู้สมัครจะต้องผ่านการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัย ได้แก่ นำสัมภาระติดตัวผ่านเครื่องสแกน เดินผ่านเครื่องสแกนวัตถุโลหะ ผู้สมัครควรนำแค่สิ่งของที่จำเป็นติดตัวมาในวันที่สัมภาษณ์
 • ผู้สมัครสามารถนำโทรศัพท์มาได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น โดยจะต้องฝากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้ ทางสถานทูตฯ และพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายหรือเกิดความเสียหายใดๆ กับโทรศัพท์มือถือของท่านในขณะที่ฝากไว้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย
 1. นั่งรอเรียกตามเวลานัดสัมภาษณ์ด้านหน้าบูธ
 • ยื่นหนังสือเดินทางให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำบูธ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและคืนหนังสือเดินทางมาพร้อมกับหมายเลขการจัดส่ง (แทร็กกิ้ง) ของไปรษณีย์ไทย
Klook.com
 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่หน้าต่าง 15
 • หลังจากติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำบูธแล้ว ให้ผู้สมัครเข้าไปยังห้องรับรองการสัมภาษณ์ จากนั้นไปต่อแถวรอติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่หน้าต่าง 11-15
 • พิมพ์ลายนิ้วมือทั้งสองข้าง (4 นิ้วมือ ข้างซ้ายและขวา และ 2 นิ้วโป้ง)
 1. ยืนยันลายนิ้วมือ
 • ติดต่อที่หน้าต่าง 10 เพื่อยืนยันลายนิ้วมือ
 • หลังจากยืนยันลายนิ้วมือเรียบร้อย ให้ผู้สมัครไปต่อแถวรอสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่กงสุล

สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เนื่องจากทางสถานทูตฯ ไม่มีที่จอดรถให้บริการ ผู้สมัครสามารถเดินทางมายังสถานทูตฯ ได้โดยการใช้บริการขนส่งสาธารณะ หรือรถไฟฟ้าสถานีที่อยู่ใกล้สถานทูตฯ

 • สถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต (ใช้ทางออกที่ 5 จากนั้นเดินต่ออีกประมาณ 15 นาที)

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ คลิกที่นี่

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

387 ถนนวิชยานนท์ ตำบล ช้างม่อย อำเภอ เมือง เชียงใหม่ 50300

 • อยู่ตรงข้ามเทศบาลเชียงใหม่ ใกล้เจดีย์ขาว ติดริมแม่น้ำปิง

แผนที่สถานทีตั้ง เชียงใหม่ คลิกที่นี่

แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูลวีซ่า
เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 – 20:00 (ยกเว้นวันหยุด)
โทรศัพท์: 02-105-4110 (ในประเทศไทย)
(703)-665-7349 (โทรจากสหรัฐอเมริกา)
อีเมล์: support-thailand@ustraveldocs.com

ขอบคุณรายละเอียดข้อมูลที่มา คลิกที่นี่

สนใจสอบถาม รายละเอียด ชมโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่

วัน-เวลาทำการ
เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.00
(หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)

Point of view

081 170 1166 คุณซ้ง
086 542 4662 คุณเหน่ง

Point of view

info@povtravel.co.th , supanat.c@povtravel.co.th

หมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคมเป็นต้นไป ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (CDC) กำหนดให้ผู้โดยสารทุกท่านที่จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ทางอากาศต้องแสดงผลรับรองการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบ และได้รับการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้สมัครวีซ่าเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
  
สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่ ได้เปิดให้ทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าชั่วคราวโดยจำกัด ซึ่งรวมถึงวีซ่าประเภท B1/B2 และ วีซ่านักเรียน F, M และ J บางประเภท (แพทย์ต่างชาติ, ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา, แขกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา, อาจารย์พิเศษ, นักวิจัย, นักวิจัยที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาในระยะสั้น, ผู้เชี่ยวชาญ, นักเรียนมัธยม และนักศึกษามหาวิทยาลัย), วีซ่าประเภท C1/D, E, I, O และ P รวมถึง วีซ่าถาวรทุกประเภท อันได้แก่ IR1, IR2, IR5, CR1, CR2, K1, K2, SB1, และ IH4  สำหรับผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวหากท่านมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทาง กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อยื่นคำร้องขอนัดสัมภาษณ์วีซ่าอย่างเร่งด่วนที่ https://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-expeditedappointment.asp โปรดทราบว่าทางสถานทูตฯ จะพิจารณาคำร้องขอนัดสัมภาษณ์วีซ่าอย่างเร่งด่วนเป็นรายกรณีผู้สมัครอาจสามารถยื่นต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์ได้ หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์ https://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-visarenew.asp โปรดศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนที่จะทำการส่งเอกสารเพื่อยื่นต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์