Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel

เที่ยวยุโรปได้ง่ายๆ กับ วีซ่าเชงเก้น 2020

มกราคม 24, 2020 | by Point of view

สวัสดีครับ วันนี้หมีพอยท์มีข่าวเกี่ยวกับ วีซ่าเชงเก้น มาบอกเถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของต้นปี2020เลยครับ เพื่อน ๆคนไหน ที่มีแผนจะเดินทางไปยุโรปในปี 2020 ทางสหภาพยุโรป (European Union หรือ EU) โดยจะมีผลวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020 

วีซ่าเชงเก้น 2020 จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ช่วยให้เราเที่ยวยุโรปได้ง่ายขึ้นจริงมั้ย ไปดูกันเลยครับ

วีซ่าเชงเก้น เข้าได้กี่ประเทศ?

บุคคลที่ได้รับวีซ่าเชงเก้นจะสามารถเดินทางได้โดยเสรีไปยัง 26 ประเทศเชงเก้น โดยไม่ต้องขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศอีกเพราะมีนโยบายด้านวีซ่าร่วมกัน ประกอบไปด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ในจำนวนนี้มี 22 ครับ

ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี แลตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน และอีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป คือ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

สำหรับสหราชอาณาจักร (อังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือ สก็อตแลนด์ และเวลส์) ถือว่าไม่อยู่ในกลุ่ม Schengen ต้องขอวีซ่าอังกฤษต่างหากครับ 

วีซ่าเชงเก้น มีกี่ประเภท 

วีซ่าเชงเก้น มีอยู่หลายประเภทด้วยกันและแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

1.วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่อง (ประเภท A)

2. วีซ่าทางผ่าน (ประเภท B)

3. วีซ่าแบบพำนักระยะสั้น (ประเภท C)

4. วีซ่าที่เข้าได้เฉพาะประเทศ (ประเภท D)

เที่ยวยุโรปได้ง่ายๆ กับ วีซ่าเชงเก้น 2020 pointofviewtravel 2

เพื่อน ๆคนไหนต้องการจะไปยุโรป วีซ่าเชงเก้นที่เราต้องขอจะเป็น วีซ่าแบบพำนักระยะสั้น (ประเภท C) โดยอายุของวีซ่าเชงเก้นที่เราได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูตครับ เราอาจได้วีซ่าที่มีอายุเท่ากับจำนวนวันเที่ยวที่ยื่นขอไป หรืออาจได้วีซ่าที่มีอายุนาน 1 ปี หรือ 4 ปีก็ได้ ทั้งนี้จำนวนวันที่จะได้รับในวีซ่ามีหลักๆ 3 แบบ คือ Single Entry (ใช้ได้ครั้งเดียว) Double Entry (ใช้ได้ 2 ครั้ง) หรือ Multiple Entry (ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตามอายุ วีซ่า)  แต่ระยะเวลาพำนักในประเทศกลุ่มเชงเก้นรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงเวลา 180 วันนับตั้งแต่เดินทางถึงกลุ่มประเทศเชงเก้น (ทุก 6 เดือนอยู่ได้ไม่เกิน 3 เดือน) 

เปลี่ยนแปลงหลักๆคนที่จะไปยุโรปควรรู้ นะจ๊ะ!!

เที่ยวยุโรปได้ง่ายๆ กับ วีซ่าเชงเก้น 2020 pointofviewtravel 4

1. ระยะเวลาในการยื่นเรื่องขอวีซ่าเชงเก้น ปรับเพิ่มขึ้น 

จากเดิมยื่นขอได้ 3 เดือนล่วงหน้า เปลี่ยนเป็นยื่นขอได้ 6 เดือนล่วงหน้า และยังคงต้องสมัครขอวีซ่าก่อนเดินทาง โดยยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

2. อยู่ได้นานขึ้นถ้านักเดินทางที่มีประวัติดี

ผู้ยื่นขอวีซ่าจะมีสิทธิได้รับอนุมัติวีซ่าซึ่งมีระยะเวลานานขึ้น สูงสุดอยู่ที่ 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางที่ผ่านมา และถ้าได้วีซ่าแบบ Multiple ผู้เดินทางสามารถใช้บินเข้าออกกลุ่มประเทศเชงเก้นได้หลายรอบและเมื่อไหร่ก็ได้ ตราบใดที่วีซ่ายังไม่หมดอายุนั้นเองครับผม

เที่ยวยุโรปได้ง่ายๆ กับ วีซ่าเชงเก้น 2020 pointofviewtravel 5

3.ผู้เดินทางจะได้ใช้แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (อินเตอร์เน็ต) เพื่อขอวีซ่าได้ 

ผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าในหลายประเทศจะสามารถยื่นเรื่องผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ ช่วยให้สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม และนอกจากนี้ จะได้ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ในบางประเทศด้วย

4.ขึ้นค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า 

การปรับราคาจาก 60 ยูโร (ประมาณ 2,008 บาท) เป็น 80 ยูโร (ประมาณ 2,677 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2562) แต่สำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

เที่ยวยุโรปได้ง่ายๆ กับ วีซ่าเชงเก้น 2020 pointofviewtravel 6

**การปรับข้อกำหนดนี้ถือว่าเป็นการปรับครั้งสำคัญในรอบหลายปีของ EU ทั้งเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและเพื่อมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นขึ้น นอกจากนี้ EU จะเพิ่มความร่วมมือกับประเทศต่างๆ มากยิ่งขึ้น เช่น การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ โดยจะมีผลให้ประเทศนั้นๆ ได้รับการพิจารณาในการลดค่าธรรมเนียมและระยะเวลาในการขอวีซ่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

1.กรอกใบคำร้องขอ วีซ่าเชงเก้น

– สามารถดาวน์โหลด ได้จากเวปไซต์ของสถานทูตในประเทศที่คุณจะไปเป็นหลัก 

เที่ยวยุโรปได้ง่ายๆ กับ วีซ่าเชงเก้น 2020 pointofviewtravel 7

2. พาสปอร์ต

-ต้องเป็นหนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า กรณีที่มีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้าให้นำไปด้วยทั้งหมด และถ่ายสำเนาหน้าแรกพร้อมกับหน้าที่เคยได้วีซ่า/เดินทางไปประเทศอื่นด้วย

3.รูปถ่าย

-ต้องใช้รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ โดยไม่ยิ้ม และไม่มีเส้นผมหรืออุปกรณ์ใด ๆ บดบังใบหน้าและดวงตา (ยกเว้นแว่นสายตา) โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเงื่อนไขการถ่ายภาพโดยละเอียด เนื่องจากบางประเทศมีกฎระเบียบที่เข้มงวดกว่าปกติ

เที่ยวยุโรปได้ง่ายๆ กับ วีซ่าเชงเก้น 2020 pointofviewtravel 8

4.หนังสือรับรองการทำงาน

กรณีเป็นพนักงาน: ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องมีข้อมูลชื่อองค์กรที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน วันเริ่มงาน และควรมีการระบุจุดหมายปลายทาง ช่วงวันเดินทาง และวันที่จะกลับถึงประเทศไทยอย่างชัดเจน พร้อมผู้มีอำนาจลงนามและพร้อมตราประทับบริษัท

-กรณีเป็นเจ้าของกิจการ: ต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีชื่อของคุณเป็นเจ้าของกิจการ บางสถานฑูตที่รับเรื่องเอกสารนี้อาจจะต้องแปลด้วยนะครับ

5.หนังสือรับรองจากธนาคาร

-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ปรับรายการเดินบัญชีถึงปัจจุบันถึงย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และควรมีเงินฝากที่เพียงพอต่อการแสดงให้เห็นว่าสามารถพำนักอยู่ในยุโรปได้อย่างไม่มีปัญหา (แนะนำว่าควรแสดงเงินฝากเกิน 50,000 บาทขึ้นไป) หรือขอรายการเดินบัญชีที่ได้รับตราประทับจากธนาคาร หรือขอเอกสารแสดงข้อมูลทางบัญชีที่การันตีเงินฝากของคุณเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ บัญชีเงินฝากทุกประเภทที่นำมาแสดงทำวีซ่าต้องไม่เป็นบัญชีที่เป็นตัวแดงติดลบการเงินทุกกรณี

เที่ยวยุโรปได้ง่ายๆ กับ วีซ่าเชงเก้น 2020 pointofviewtravel 9

6.รวมรวมเอกสารสำเนาการจองที่พัก และตั๋วโดยสาร

– ต้องเป็นโรงแรมภายในประเทศสมาชิกเชงเก้น และมีการเข้าพักในช่วงเวลาท่องเที่ยวที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมระบุชื่อผู้เข้าพักทุกท่านลงไปในบุคกิ้ง

– เนื่องจากต้องใช้เป็นหลักฐานยืนยันการเดินทางท่องเที่ยวในยุโรปที่ใช้ รถไฟเป็นหลัก หากไม่มีต้องอธิบายแผนการเดินทางเป็นลายลักษณ์อักษรได้ว่าคุณวางแผนการเดินทางอย่างไร ทำเป็นตารางการเดินทาง

เที่ยวยุโรปได้ง่ายๆ กับ วีซ่าเชงเก้น 2020 pointofviewtravel 10

7.รายละเอียดแผนการเดินทาง

–  การเตรียมเอกสารวีซ่าเชงเก้นจะต้องบันทึกให้ละเอียดว่าจะมีการเดินทางเข้า – ออก ประเทศใดบ้าง โดยอาจเขียนเป็นรายวันว่า ไปประเทศใด เข้าพักที่ไหน เดินทางอย่างไร แบบละเอียด

เที่ยวยุโรปได้ง่ายๆ กับ วีซ่าเชงเก้น 2020 pointofviewtravel 11

กฎใหม่ วีซ่าเชงเก้น Multiple 1ปี 3ปี และ 5ปี ทำอย่างไร

เริ่มขึ้นแล้วจ้า เดือนกุมภาพันธ์ นี้ สถานฑูตยุโรป ในไทยเริ่มอนุมัติวีซ่าแบบหลายปี (มากถึง5ปี) ให้กับนักท่องเทียวประวัติดีตามกฎดังต่อไปนี้

Multiple 1 ปี

*ต้องเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น มาแล้วอย่างต่ำ 3 ครั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมา

*ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานการเงิน หน้าที่การงานดี และเคยได้รับวีซ่าเชงเก้นมาแล้วครั้งนึง ก็อาจได้พิจารณาให้ได้รับ Multiple วีซ่า1ปีได้

Multiple 3 ปี

*ต้องเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple 1 ปีมาแล้ว ในช่วงสองปีล่าสุด

Multiple 5 ปี

*ต้องเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น แบบ Multiple 1 ปีมาแล้วสองครั้ง หรือ 3 ปีมาแล้วหนึ่งครั้ง ตลอดช่วงสามปีล่าสุด

Tips!!

วีซ่าแบบ Multiple เข้า-ออกยุโรปกี่ครั้งก็ได้ เวลาอ่านหน้าวีซ่าเชงเก้น

– Number of Entries: Multiple

– Duration of Stay: 90 Days

หมายความว่า สามารถเข้ายุโรปกี่ครั้งก็ได้ (ภายในระยะเวลา 1 ปี, 3 ปี, หรือ 5 ปี ตามที่ได้ประเภทวีซ่า Multiple มา) แค่ห้ามนับรวมวันเที่ยว แล้วเกิน 90 วัน ในทุกๆช่วงครึ่งปี (180 วัน)

ตามกฏ 90/180 Rule ยกตัวอย่างสมมุติ ถ้าเราเคยมีทริปยุโรปสองทริป ในช่วงปลายปี 2019 ดังนี้…

*ลาออกไปนอนบ้านเพื่อนที่ฝรั่งเศส ได้แฟนฝรั่งมาคนนึง 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. | เที่ยวไปแล้ว 61 วัน

*บินด่วนกลับยุโรป ไปตบแฟนฝรั่ง แอบนอกใจ ในคืนเคาท์ดาวน์ 3-31 ม.ค. | เที่ยวไปแล้ว 29 วัน

รวมเวลาเที่ยวยุโรป ไปแล้ว 90 วัน ภายในระยะเวลาครึ่งปี 180 วัน (พ.ย. – เม.ย.)

ดังนั้นในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ที่จะถึงนี้ เราจะไม่สามารถใช้วีซ่าแบบ Multiple เข้ายุโรปได้อีกโดยต้องรอจนถึงช่วงต้นเดือน พ.ค. จึงจะสามารถเดินทางเข้ายุโรปได้อีกครั้ง

ประกาศ..ข่าวดี เพิ่มสำหรับคนไปยุโรปครั้งแรกๆ!!

*ทางการยุโรป เพิ่มประเภทวีซ่าแบบ double entry เพิ่มเข้ามา ซึ่งการใช้งาน จะสามารถเข้าใจง่ายๆ แบบนี้ ครับ

-บินเที่ยวฝรั่งเศส

-นั่งรถไฟ ข้ามช่องแคบ เข้าเที่ยวอังกฤษ

-นั่งรถไฟ ข้ามช่องแคบ กลับมาเที่ยวฝรั่งเศส อีกครั้ง

-บินกลับประเทศไทยจากฝรั่งเศส

***ก็จะสามารถทำได้ โดยใช้วีซ่า double entry

หมายเหตุ

*ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น จากเดิมครั้งละ €60 เป็น €80 (ไม่รวมค่าบริการ VFS หรือ TLS)

*สามารถขอวีซ่าล่วงหน้าได้นานขึ้น จากล่วงหน้า 3 เดือน เป็น 6 เดือน

***อับเดท 4 กุมภาพันธ์ 2020***

ที่มา. http://bit.ly/2ujvgmJ