Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel

ขอวีซ่าเชงเก้น ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

กุมภาพันธ์ 15, 2024 | by Point of view

ขอวีซ่าเชงเก้น ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง? ใครมีแพลนเที่ยวยุโรปเตรียมตัวให้พร้อม เพราะต้องเผื่อเวลาทำวีซ่า 1-3 เดือน เป็นระยะเวลาที่ปลอดภัยที่สุด หากใครสนใจทำวีซ่ายุโรป หรือทัวร์ยุโรป ปัจจุบันการไปเที่ยวแถบประเทศเพื่อนบ้านนั้นไปได้อย่างง่ายดาย บางที่ไม่ต้องทำวีซ่าด้วยซ้ำไป แต่กับการเดินทางไปยุโรปสำหรับมือใหม่อาจเป็นเรื่องน่ากลัว และไม่คุ้นเคยอย่างที่คิด โดยเฉพาะเรื่องของ การขอวีซ่าเชงเก้น (Shengen Visa) ที่เราจะได้ยินคำนี้เป็นประจำถ้าอยากไปเที่ยวยุโรป

ขอวีซ่าเชงเก้น ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง? สำหรับประเภทของเชงเก้นนั้นแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ส่วนจะเลือกขอแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทางของเราเป็นหลักครับ ดังนี้

วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน (วีซ่าประเภท A)

สำหรับพลเมืองจากประเทศนอกเขตเชงเก้นบางประเทศที่ต้องการเดินทางโดยเครื่องบินไปยังประเทศที่สาม และต้องการแวะเปลี่ยนเครื่ิองที่สนามบินในเขตเชงเก้น ก็จะต้องขอวีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน

วีซ่าเดินทางผ่านหรือทรานซิท (วีซ่าประเภท B)

เป็นวีซ่าที่มีอายุไม่เกิน 5 วัน สำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ต ที่ไม่ได้เป็น visa-free สำหรับประเทศปลายทาง (ที่ไม่ใช่เชงเก้น) เช่น คนไทย จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกา ต้องมีวีซ่าอเมริกา กรณีนี้หากจะแวะ”ผ่าน” ยุโรป ก็เข้าข่ายต้องขอวีซ่าประเภท B แต่ได้ไม่เกินครั้งละ 5 วันเท่านั้น

วีซ่าพำนักระยะสั้น (วีซ่าประเภท C)

ออกให้กับการเดินทาง 1 ครั้ง, 2 ครั้ง หรือหลายครั้ง โดยมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักแตกต่างกันออกไป แต่ไม่เกิน 90 วัน ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน *ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวจะขอวีซ่าเชงเก้นประเภทนี้*

วีซ่าเข้าได้แค่ประเทศที่ขอ (วีซ่าประเภท D)

เป็นวีซ่าแบบ Long Stay อยู่เกิน 90 วัน ใช้เข้าได้เฉพาะประเทศที่คุณขอไปเท่านั้น เช่นขอที่สถานฑูตเบลเยี่ยม วีซ่านักเรียน สถานทูตจะออกวิซ่า type D ให้ คือต้องเข้าเฉพาะเบลเยี่ยม และห้ามออกไปประเทศอื่น จนกว่าจะไปทำเรื่องขอ ID นักเรียนที่เบลเยี่ยมซะก่อน พอได้ ID นี้แล้วถึงสามารถเดินทางไปประเทศในกลุ่มเชงเก้นประเทศอื่นได้ แต่ถ้าเป็นวีซ่าเชงเก้นของประเทศฝรั่งเศส จะสามารถเข้าออกประเทศในกลุ่มเชงเก้นด้วยกันได้เลย

Klook.com

อายุของวีซ่าเชงเก้น

สำหรับอายุของวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับรายการท่องเที่ยว (Itinerary) ที่คุณจะเดินทาง เช่น คุณเดินทางไปยุโรป 15 วัน ก็ได้ วีซ่าเชงเก้น 15 วัน หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเจ้าหน้าที่ โดยมีวิธีการเลือกขอวีซ่าเชงเก้น ดังนี้

กรณีที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น และใช้ระยะเวลาในการพำนักแต่ละประเทศไม่เท่ากัน ให้เรายื่นขอวีซ่าประเทศที่เราพำนักนานที่สุด เช่น หากในทริปนั้นเดินทางไปฝรั่งเศส 8 วันและ อิตาลี 5 วัน ให้ขอยื่นตรวจวีซ่าผ่านประเทศฝรั่งเศส

กรณีที่เดินทางเฉลี่ยเท่ากันทุกประเทศ ให้เริ่มต้นขอที่ประเทศที่เข้าเป็นประเทศแรก

ค่าธรรมเนียมการออกวีซ่า

ค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าพำนักระยะสั้นอยู่ที่ 80 ยูโร รวมทั้งค่าบริการอื่นๆ ของศูนย์วีซ่าอีกประมาณ 500-800 บาท แต่ในบางกรณี อาจจะมีการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม*

ขอบคุณ ที่มา

สนใจสอบถามรายละเอียดทำราคาไปดูงานแฟร์ หรือ ไปท่องเที่ยว คลิกไลน์แอดที่นี่ โทร คุณซ้ง 081-170-1166 หรือ ติดต่อที่ คุณเหน่ง 086-542-4662 เมล์ INFO@POVTRAVEL.CO.TH , supanat.c@povtravel.co.th หรือเข้าชมโปรแกรมทัวร์ ยุโรป

#ทัวร์ยุโรป #SchengenVisa #บริการวีซ่า #เที่ยวยุโรป #โปรแกรมยุโรป #ทำวีซ่ายุโรป #วีซ่าเชงเก้น