Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel

Review ไปกับทัวร์ชมงาน China Plas 2024

มิถุนายน 4, 2024 | by Point of view

Review ไปกับทัวร์ชมงาน China Plas 2024 ด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกและยางของจีนมานานกว่า 30 ปี CHINAPLAS ได้กลายเป็นเวทีการประชุมและธุรกิจที่โดดเด่นสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก

Review ไปกับทัวร์ชมงาน China Plas 2024 มาดูกันว่าไปทัวร์กับหมีพอยท์แล้ว จะได้รับสะดวกสบายยังไงบ้าง

1.บริการจองตั่วเครื่องบินให้

2.บริการจองที่พักให้

3.บริกา รถ รับ – ส่ง ปรับอากาศตลอดโปรแกรม

4.บริการไกด์นำเที่ยว ตลอดโปรแกรม

5.บริการบัตรเข้างานแฟร์

6.บริการนำเที่ยวตามโปรแกรม

7.บริการอาหารขึ้นชื่อ

8.บริการประกันการเดินทาง

9.บริการวีซ่าจีน (ถ้ามี)

10.รวมหมดค่าทิปไกด์และคนขับรถ

ทั้งหมดที่ทางหมีพอยท์ แนะนำเป็นเพียงการแนะนำให้เตรียมตัวก่อนเดินทางไป
ดูงาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาตลาดให้มีความทันสมัย สร้างเครือข่ายกับกลุ่มลูกค้าต่างๆ