Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel

ก้าวทันเทรนด์ธุรกิจไปดูงานพลาสติกและยางกัน!

กุมภาพันธ์ 17, 2022 | by Point of view

แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2564-2566 : อุตสาหกรรมพลาสติก

ปี 2564-2566 ยอดขายผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.0-3.0% ต่อปี หลังเผชิญภาวะซบเซามากในปี 2563 ขณะที่ปริมาณส่งออกจะขยายตัว 2.0-3.0% ต่อปี ผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและโลก โดยเฉพาะการเติบโตของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ภาคก่อสร้าง ชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีสัดส่วนการใช้พลาสติกรวมกันเกือบ 80% ของผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศ สำหรับปัจจัยท้าทายในช่วง 3 ปีข้างหน้า ได้แก่ ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบโลกซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของเม็ดพลาสติก ต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น และกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มุ่งลดและเลิกการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics)

ก้าวทันเทรนด์ธุรกิจไปดูงานพลาสติกและยางกันไหม! - 1
ก้าวทันเทรนด์ธุรกิจไปดูงานพลาสติกและยางกันไหม!
ก้าวทันเทรนด์ธุรกิจไปดูงานพลาสติกและยางกันไหม! - 3
ก้าวทันเทรนด์ธุรกิจไปดูงานพลาสติกและยางกันไหม!

แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2564-2566 : อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง ในช่วงปี 2564 ไตรมาส 2 จากข้อมูลโดยกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) พบว่าอุตสาหกรรมพลาสติกหดตัวร้อยละ 0.91 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 0.81 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งดัชนีผลผลิตที่ขยายตัวมากที่สุด ได้แก่ พลาสติกแผ่น

ข้อมูลพื้นฐาน

พลาสติกเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ส่วนใหญ่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบหรือแยกก๊าซธรรมชาติ แล้วนำเข้าสู่กระบวนการแยกสลายเพื่อให้ได้สารประกอบขนาดเล็ก อาทิ Ethylene, Propylene, Styrene, Phenol และ Acrylonitrile ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเม็ดพลาสติก (Plastic resins) ประเภทต่างๆ ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น ความเหนียวและการทนความร้อน ก่อนนำไปหลอมและขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก (ภาพที่ 1 และ Box 1) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปัจจุบันมีพลาสติกที่ทำจากทรัพยากรหมุนเวียน (Renewable resource) เช่น พลาสติกที่ทำจากกรดโพลีแลกติก (PLA) ที่ได้จากข้าวโพด อ้อย และมันสำปะหลัง ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและมีลักษณะการใช้งานเช่นเดียวกับพลาสติกทั่วไป

ปี 2562 อุตสาหกรรมพลาสติกของไทยมีมูลค่าตลาดคิดเป็นสัดส่วน 6.1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เชื่อมต่อระหว่างอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (ผลิตวัตถุดิบเม็ดพลาสติก) กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลายสาขา (End-use industries) ในลักษณะของผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูป (Finished products) และกึ่งสำเร็จรูป (Semi-finished products) อาทิ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ก่อสร้าง ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือแพทย์

ที่มาThai Plastic Industries Association คลิกที่นี่

มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 อุตสาหกรรมพลาสติกมีปริมาณการส่งออกรวม 1,112.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวตัวร้อยละ 0.74 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 24.09 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกขยายสูงสุด ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกปูพื้น (HS 3918) 

ข้อมูล บางส่วนนำมาจาก ที่มาคลิกที่นี่

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาส 3 ปี 2564 

อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสที่ 3 ปี 2564 คาดว่าการส่งออก และ การนําเข้าจะขยายตัว เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศคู่ค้าหลักยังคงขยายตัว อย่างไรก็ตาม ต้องคํานึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ทั้งจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ และสถานการณ์ ความผันผวนของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก อาจส่งผลกระทบต่อราคาต้นทุนวัตถุดิบ

ข้อมูล บางส่วนนำมาจาก ที่มาคลิกที่นี่

ตัวอย่างทัวร์ไปชมงาน ด้านอุตสาหกรรมพลาสติก

อุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมยางของโลกให้ความสนใจกับงาน

  1. งาน K 2022 ที่ Messe Dusseldorf , Germany จัดทุกๆ 3 ปี

งาน K 2022 “งานแสดงสินค้าพลาสติกและยางอันดับ 1 ของโลก” (The World’s No.1 Trade Fair for Plastics and Rubber) โดยมีการเริ่มจัดงานมาตั้งแต่ปี 1960 (พ.ศ. 2509) ซึ่งมีการจัดทุก 3 ปี  จะจัดขึ้นใน โดยในปีนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19-26 ตุลาคม 2022 ในระยะเวลา 8 วัน ที่ Messe Dusseldorf ประเทศ Germany งานนี้ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,000 รายจากกว่า 60 ประเทศ งานนี้ K จะครอบครองพื้นที่ลานจัดแสดงนิทรรศการ Düsseldorf ทั้งหมดกว่า 175,000 ตารางเมตร บนพื้นที่ทั้งหมด 19 halls (ประมาณ 22 สนามฟุตบอลราชมังคลากีฬาสถาน) คาดว่าในปีนี้จะมีผู้เข้าชมงานกว่า 200,000 คนจากทั่วทุกมุมโลก

 รู้ไหมครับว่า K มาจากคำว่าอะไร “K” มาจากคำว่า “Kunststoffe” ออกเสียงว่า คัชส์สโตป เป็นภาษาเยอรมัน แปลว่า พลาสติก ครับ

งาน K ตอกย้ำตำแหน่งพิเศษของตัวเองไม่เพียงแต่เรื่องของความเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมระดับโลกเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความท้าทายในยุคสมัยของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคที่เกี่ยวข้องโดยตรง เข้าชมรายละเอียดเว็บงาน ได้เลย ที่ https://www.k-online.com/

ที่มานำข้อมูลมาบางส่วน คลิกที่นี่

2. งาน Chinaplas 2020 จัดทุกๆ ปี

งาน Chinaplas นิทรรศการนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1983  มหกรรมการค้าพลาสติกและยางที่คุณที่อีก 1 งานที่นักธุรกิจด้านนี้ต้องห้ามพลาด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจาก K Fair ประเทศเยอรมนี โดยจะจัดสลับกันทุกปี ซึ่งจะจัดที่ National Exhibition and Convention Center (NECC) เซียงไฮ้ และที่  Pazhou, Guangzhou, PR China

  • พื้นที่จัดแสดงมากกว่า : 300,000 ตรม
  • จำนวนผู้เข้าร่วมงาน: 3,000+
  • คาดว่าจำนวนผู้เข้าชมการค้า: 170,000+
  • จำนวนการจัดแสดงเครื่องจักร: 3,800+
  • 11 ประเทศ/ ภูมิภาค พาวิลเลี่ยน: ออสเตรีย แคนาดา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
  • 17 ธีมโซน เช่น โซนเครื่องจักรฉีดขึ้นรูป , โซนเครื่องจักรอัดรีด , โซนเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์พลาสติก , โซนเทคโนโลยีภาพยนตร์ , โซนเครื่องจักรยาง ,โซนเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ , โซนเทคโนโลยี 3 มิติ , โซนเสริมและอุปกรณ์ทดสอบ ,  โซนเคมีภัณฑ์และวัตถุดิบ , โซนพลาสติกชีวภาพ และอีกมากมาย
Klook.com

บริษัท พอยท์ ออฟ วิว ทราเวล ขอเสนอตัวเองเพื่อนำพานักธุรกิจไทย ที่อยากต่อยอดธุรกิจ เดินทางเพื่อไปชมงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับนิทรรศการอุตสาหกรรมพลาสติก และ อุตสาหกรรมยาง และ เครื่องจักร เรามีทีมงานมืออาชีพ ที่ได้รับการยอมรับ ในดูแลกรุ๊ปต่างๆ มากมาย

ฉะนั้น ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการเรา และไว้วางใจใช้บริการให้เราจัดกรุ๊ปดูงานได้ ในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถระบุวัตถุประสงค์ งบประมาณ จำนวนผู้เดินทาง กรุ๊ปเล็ก กรุ๊ปใหญ่ บริการครบวงจร เช่น บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน บริการที่พัก รถรับ – ส่ง ตลอดโปรแกรมการไปชมงาน บริการรับยื่นด้านวีซ่าจีน บริการไกด์นำเที่ยวพูดไทยได้ หรือล่ามนำเข้าชมงานได้เลย

บริษัท พอยท์ ออฟ วิว ทราเวล เรามั่นใจในการทำงานแบบมืออาชีพและการบริการ สนใจติดต่อ บริษัท Point of View Travel เลขที่ 129 ถนน จักรวรรดิ แขวง สัมพันธวงศ์ เขต สัมพันธวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10100
เมล์ info@povtravel.co.th , หรือ โทร 02-222-0822 , คลิกได้เลย ที่นี่