Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel

ญี่ปุ่นขึ้นภาษี 10% 1 ตุลาคม 2019 ส่งผลกระทบอะไรกับนักท่องเที่ยวบ้าง?

ตุลาคม 8, 2019 | by Point of view

ญี่ปุ่นขึ้นภาษี 10%

ญี่ปุ่นขึ้นภาษี 10% ในวันที่ 1 ตุลาคม 2019 ที่จะถึงนี้ มีเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญมากๆ ในประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นครับ นั่นคือการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มครั้งใหม่ จาก 8% เป็น 10% ซึ่งก็จะมีทั้งสินค้าบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นด้วย รวมถึงสินค้าที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคนที่เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างเราด้วย

ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือและทะเลญี่ปุ่น พื้นที่ของญี่ปุ่นคิดเป็น 377,873 ตารางกิโลเมตรซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับประเทศเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์รวมกัน หรือมีขนาดเล็กกว่าแคลิฟอร์เนียเล็กน้อย ประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยเกาะหลัก 4 เกาะ ล้อมรอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 4,000 เกาะ

-ฮอกไกโด (เกาะทางเหนือ)83,457 ตารางกิโลเมตร 
-ฮอนชู (เกาะหลัก)231,121 ตารางกิโลเมตร 
-ชิโกคุ (เกาะที่เล็กที่สุดในบรรดาเกาะหลัก)18,793 ตารางกิโลเมตร 
-คิวชู (เกาะทางใต้)42,194 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศของญี่ปุ่นมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น แนวชายฝั่งที่มีทิวทัศน์แตกต่างกัน ภูเขาสูงตระหง่าน ซึ่งโดยมากเกิดจากเขาภูเขาไฟที่ยังไม่สงบ พร้อมทิวทัศน์ที่เป็นหุบเขาโค้งเคี้ยวไปมา เป็นสิ่งที่คอยเชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสู่โลกอันลึกลับของธรรมชาติ

ในประเทศญี่ปุ่นใช้ภาษาราชการเพียงภาษาเดียวนั่นคือภาษาญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ชาวญี่ปุ่นจำนวนมากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่บรรจุอยู่ในการศึกษาภาคบังคับที่ทุกคนต้องเรียนรู้

ญี่ปุ่น มีประชากรกว่า 126 ล้านคน และชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นคือโตเกียว ส่วนประชากรในพื้นที่มหานครโตเกียวซึ่งรวมถึงตัวเมืองและปริมณฑลมีประมาณ 12 ล้านคน

ญี่ปุ่นขึ้นภาษี 10% - 1
ญี่ปุ่นขึ้นภาษี 10% – 1

สินค้าที่ได้รับการผ่อนปรนการขึ้นภาษี (คงเดิมที่ 8%)

  • ญี่ปุ่นขึ้นภาษี สินค้าประเภท อาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ข้าว, ผัก, เนื้อสัตว์, เนื้อปลา, ผลิตภัณฑ์นม, ขนมปัง, ผลิตภัณฑ์ขนม, น้ำดื่ม, น้ำแร่, เบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และเครื่องปรุงที่มีส่วนผสมของเหล้าหวาน, มิริน (ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 1%)
  • ญี่ปุ่นขึ้นภาษี การบริการ ด้านอาหาร และเครื่องดื่ม ได้แก่ อาหารที่ซื้อกลับบ้าน (Take out), อาหารที่ส่งถึงบ้าน (Delivery) , อาหารที่ได้รับการสนับสนุนในโรงเรียนหรือบ้านพักผู้สูงอายุ, เครื่องดื่มในตู้เย็น ของห้องพักในโรงแรม, การซื้อผลไม้ ที่เก็บจากสวนแล้ว ซื้อนำกลับบ้าน
  • หนังสือพิมพ์ ที่วางจำหน่ายอาทิตย์ละ 2 ครั้งขึ้นไป, หนังสือพิมพ์ที่บอกรับเป็นสมาชิกตามระยะเวลาที่กำหนด
ญี่ปุ่นขึ้นภาษี 10% - 2
ญี่ปุ่นขึ้นภาษี 10% – 2

สินค้าที่ไม่ได้รับการผ่อนปรนการขึ้นภาษี (ขึ้นภาษี 10%)

  • ญี่ปุ่นขึ้นภาษี สินค้าที่ไม่จัดอยู่ในประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์, ปลาเลี้ยงสวยงาม, น้ำแข็งเพื่อเก็บความเย็น, ดรายไอซ์, น้ำประปา, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เบียร์, ไวน์, เหล้าญี่ปุ่น, มิริน, เหล้าที่ใช้ปรุงอาหาร)
  • การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้รับการผ่อนปรน ได้แก่ การทานอาหารในร้านอาหาร, อาหารตอนไปทำงานนอกสถานที่, ร้านแผงลอยข้างทาง, โรงอาหารในบริษัท, โรงอาหารในโรงเรียน, Room Service ของโรงแรม, การซื้อผลไม้ที่เก็บจากสวนแล้วทานภายในสวน
  • หนังสือพิมพ์ดิจิทัล, หนังสือพิมพ์ที่วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ
ญี่ปุ่นขึ้นภาษี 10% - 3
ญี่ปุ่นขึ้นภาษี 10% – 3
ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

ข้อมูลทั่วไปญี่ปุ่น (Japan)

ที่ตั้ง

อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ทางทิศเหนือติดกับประเทศรัสเซีย โดยมีทะเลโอค็อตสก์ เป็นเส้นแบ่งเขตแดน

พื้นที่

๓๗๗,๙๓๐ ตารางกิโลเมตร (๐.๗๖ เท่าของไทย)

เมืองหลวง

กรุงโตเกียว

ประชากร

๑๒๖.๗๐ ล้านคน (โตเกียว ๑๓.๗๓ ล้านคน)

ภาษาราชการ

ภาษาญี่ปุ่น

ศาสนา

มีผู้นับถือศาสนาร้อยละ ๓๙ โดยนับถือพุทธและชินโตประมาณร้อยละ ๓๗ ศาสนาคริสต์ ประมาณร้อยละ ๑ และอื่น ๆ ร้อยละ ๑

ประมุข

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ

ผู้นำรัฐบาล

นายชินโซ อาเบะ

รัฐมนตรีต่างประเทศ

นายทะโร โคโนะ

ระบอบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็นประมุข

เขตการปกครอง

๔๗ จังหวัด โดยแบ่งเขตย่อยลงไปเป็นเมืองและหมู่บ้านโดยทุกจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหาร

วันชาติ

๒๓ ธันวาคม (ตรงกับวันประสูติของสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

๒๖ ก.ย. ๒๔๓๐

หน่วยเงินตรา

๑๐๙.๕๒๙ เยน /๑ USD (๒๘.๖๓ บาท/๑๐๐ เยน) สถานะ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

๔.๘๙ ล้านล้าน USD (ไทย: ๔.๓๘ แสนล้าน USD)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

๓๘,๕๕๐ USD (ไทย: ๖,๓๓๖.๓ USD)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ ๐.๓ (ไทย: ร้อยละ ๑.๓)

สินค้านำเข้าสำคัญ

น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์สื่อสาร

สินค้าส่งออกสำคัญ

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น เซมิคอนดักเตอร์) ชิ้นส่วนยานยนต์ เหล็กและเหล็กกล้า และมอเตอร์

ผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว

      ญี่ปุ่นขึ้นภาษี หลักๆ แล้วจะเกี่ยวข้องกับเรื่องค่าบริการต่างๆ ในร้านอาหาร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงค่าตั๋วรถไฟ และค่าเดินทาง ก็ถือว่ากระทบอยู่พอสมควร ดังนั้นใครมีแพลนไปญี่ปุ่นหลังจากนี้ อาจต้องเตรียมเงินให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกหน่อยเลยครับ แต่ถ้าซื้อของได้จำนวนที่กำหนดก็สามารถทำรีฟันภาษีได้นะครับ

ญี่ปุ่นขึ้นภาษี - 4
ญี่ปุ่นขึ้นภาษี – 4

เข้าชมโปรแกรมญีปุ่นต่างๆ คลิกที่นี่

✈️เที่ยวกับเรา “สนุก คุ้มค่า ประทับใจ” จนอยากไปอีก

✅ สะดวก ✅ ปลอดภัย ✅ มั่นใจได้ ✅ ไม่เท ✅ โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท

☎ ติดต่อสอบถาม Tel. ☎ 02-222-0822 , 090-058-8778 , 065-213-7788 , 086-542-4662

?บริษัท พอยท์ ออฟ วิว ทราเวล จำกัด
?ใบอนุญาตเลขที่ 11/09926


Klook.com