Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel

เที่ยวลาวเวียงจันทน์ชมหอพระแก้ว

มิถุนายน 7, 2023 | by Point of view

เที่ยวลาวเวียงจันทน์ชมหอพระแก้ว หอพระแก้ว (ภาษาลาว เรียกว่า ຫໍພະແກ້ວ  Hor Phakeo Museum) เป็นสิ่งก่อสร้างที่หลงเหลือจากการถูกทำลายซึ่งในประวัติศาสตร์ พระเจ้าตากสินมหาราชก่อตั้งกรุงธนบุรีและอัญเชิญ พระแก้วมรกต มาจาก เวียงจันทน์ ซึ่งสถิตอยู่ที่ หอพระแก้วแห่งนี้ ทำให้หอพระแก้วแห่งนี้ว่างเปล่า ต่อมาในสมัยพระนั่งเกล้าฯ (ซึ่งอาณาจักรล้านช้าง หรือลาว เป็นเมืองขึ้นสยาม) เจ้าอนุวงศ์ เจ้าเมืองเวียงจันทน์คบคิดออกห่างจากสยามและเข้าโจมตียึดหัวเมืองอีสาน เมื่อสยามกำราบชนะแล้วจึงสำเร็จโทษเจ้าอนุวงศ์ และเผาเมือง เวียงจันทน์ เสีย เว้นแต่ หอพระแก้ว

หอพระแก้ว เป็นอาคารไม้แกะสลักสวยงาม แต่ไม่ใช่หลังเดิมมีการบูรณะใหม่ภายหลัง ปี 2480 – 2483 โดยเจ้าสุวรรภูมา ภายใน (แม้ไม่มีพระแก้วมรกตอยู่แล้ว) ก็ได้วางพระประธานใหม่ มีพระไตรปิฎกและ ตู้วางโบราณวัตถุต่างๆไว้

ตามประวัติศาสตร์ของฝ่ายลาวพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ในเวียงจันทร์เป็นเวลากว่า 200 ปีนับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าไซเสดถาทิลาด (ไชยเชษฐาธิราช) มีพระราชประสงค์ให้สร้างวัดพระแก้วขึ้นในปี พ.ศ.2108 เพื่อให้เป็นพระอารามหลวง และ เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ที่ทรงอัญเชิญไปจากนครเชียงใหม่
(ล้านนา) เมื่อต้องเสด็จฯ กลับไปครองนครจันทะบูลีศรีสตนาคนหุต

แต่ก็เป็นเวลากว่า 230 ปีมาแล้ว ที่ภายในหอพระแก้วเหลือเพียงแท่นประดิษฐาน ส่วนพระแก้วมรกตถูกอัญเชิญไปประทับที่กรุงธนบุรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โดย สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

กองทัพสยามได้อัญเชิญพระแก้วมรกต ไปจากเวียงจันทน์ในปี พ.ศ. 2322 และ ทรงประดิษฐานที่วัดแห่งหนึ่งใกล้กับวัดอรุณราชวราราม ฝั่งธนบุรีเป็นเวลา 5 ปี ก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงเทพฯ
เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่

ตามประวัติศาสตร์ของฝ่ายลาว วัดพระแก้ว เวียงจันทน์ ถูกกองทัพสยามเผาทำลายถึง 2 ครั้ง
ครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และ ครั้งหลังในสงครามปี พ.ศ. 2371 – 2372 ที่นักประวัติศาสตร์ฝ่ายสยามเรียกว่า “สงครามปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์” ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาเจษฎาราชเจ้า พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3

หลังถูกเผาทำลายโดยกองทัพสยาม ในสมัยกรุงธนบุรี พระเจ้าอนุวงศ์ ได้ทรงให้ก่อสร้างวัดพระแก้วขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อเสด็จกลับจากกรุงเทพฯ ไปครองกรุงเวียงจันทน์ ก่อนจะถูกเผาทำลายอีกครั้งหนึ่งโดยกองทัพสยามสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ภาพที่บันทึกเอาไว้โดยชาวฝรั่งเศสในอีกกว่า 100 ปี ถัดมา แสดงให้เห็นวัดพระแก้วกลายเป็นเพียงซากที่เหลือจากไฟไหม้ เสาสีดำตั้งโด่อยู่บนฐานรากที่เป็นเถ้าถ่าน

การก่อสร้างขึ้นใหม่ครั้งที่ 3 ดำเนินการโดยผู้ปกครองชาวฝรั่งเศสระหว่างปี พ.ศ. 2479 – 2485 ในยุคที่ลาวเป็นดินแดนอาณานิคมภายใต้การกำกับดูแลของเสด็จฯ เจ้าสุวันนะพูมา
ที่ทรงสำเร็จการศึกษาสาขาวิศกรรมศาสตร์ จากกรุงปารีส และต่อมาทรงเป็นนายกรัฐมนตรี
ของราชอาณาจักรลาว เป็นเวลาสั้นๆ หลังจากได้รับเอกราช

หลังจากนั้น วัดพระแก้วได้ตกอยู่ในสภาพที่ขาดการเอาใจใส่เป็นเวลาหลายสิบปี เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองภายในและประเทศเข้าสู่ภาวะสงคราม จนกระทั่งมีการบูรณะแบบ “ซ่อมเล็ก” อีกครั้งหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยทางการลาว ยุคใหม่ซึ่งอยู่ต่อมาในสภาพที่เห็นอยู่ปัจจุบัน

หอพระแก้วไม่ได้มีสภาพเป็นวัดอีกแล้วแต่เป็น “หอพิพิธภัณฑ์” ที่ใช้เก็บพระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง ที่มีพุทธลักษณ์งดงามหลายองค์ กับโบราณวัตถุล้ำค่าอีกจำนวนมาก ตั้งอยู่ริมถนนเสดถาทิลาดติดบริเวณหอคำทำเนียบประธานประเทศ เยื้องกันอีกฝั่งหนึ่งของถนนเป็นวัดสีสะเกดซึ่งเป็นวัดเก่าแก่เพียงแห่งเดียวที่รอดพ้นรอดพ้นจากการเผาทำลายครั้งที่ 2 โดยกองทัพสยาม

เปิดทำการระหว่าง 8.00-12.00 และ 13.00 – 16.00 น.

ขอบคุณที่มา คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่

ลูกค้าที่สนใจทุกท่านสามารถลองใช้บริการ ในการปรึกษา วางแผนจัดการเรื่องการเดินทางของท่าน และ ประมาณราคาค่าใช้จ่าย เราสามารถจัดโปรแกรมทัวร์ได้หลากหลาย ตรงใจลูกค้าและเป็นไปได้จริง ในงบประมาณที่เหมาะสม บริษัท พอยท์ ออฟ วิว ทราเวล จำกัด

สนใจสอบถามรายละเอียดทำราคาไปดูงานแฟร์ หรือ ท่องเที่ยวไปลาว คลิกไลน์แอดที่นี่ โทร คุณซ้ง 081-170-1166 หรือ ติดต่อที่ คุณเหน่ง 086-542-4662 เมล์ INFO@POVTRAVEL.CO.TH , supanat.c@povtravel.co.th

pointofviewtravel #toureurope #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์ญี่ปุ่น #ทัวร์เวียดยาม #ทัวร์ดานัง #ทัวร์สิงคโปร์ #ทัวร์อินเดีย #ทัวร์ไหว้พระฮ่องกง #ทัวร์ฮ่องกง #ทัวร์พม่า #ทัวร์ไหว้พระพม่า #ทัวร์สงกรานต์ #ทัวร์ต่างประเทศ #ทัวร์ดูงาน #ทัวร์สัมนาต่างประเทศ #ทัวร์กรุ๊ปเหมา #ทัวร์ส่วนตัว #จัดกรุ๊ปส่วนตัว #ทัวร์อิตาลี #ทัวร์สวิต #ทัวร์สแกน #ทัวร์ไต้หวัน #ทัวร์จีน #ทัวร์ #ทัวร์ตุรกี #ทัวร์จอเจีย #ทัวร์ซาปา #จัดทัวร์ดูงาน #ทัวร์จีน #ทัวร์ปักกิ่ง #คุณจีนคุงหมิง #ทัวร์จีนเฉินตู #ทัวร์เซี่ยงไฮ้ #ทัวร์จีนกวางเจา #ทัวร์กวางเจา #ทัวร์เซี่ยงไฮ้ #ทัวร์กำแพงเมืองจีน #ทัวร์ดูงานพลาสติก #ทัวร์ดูงานยา #ทัวร์ฮอกไกโด #ทัวร์ลาวเวียงจันทร์ #ไปลาวเวียงจันทร์ #หอพระแก้วลาว #ทัวร์ลาววังเวียง pointofviewtravel #toureurope #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์ญี่ปุ่น #ทัวร์เวียดยาม #ทัวร์ดานัง #ทัวร์สิงคโปร์ #ทัวร์อินเดีย #ทัวร์ไหว้พระฮ่องกง #ทัวร์ฮ่องกง #ทัวร์พม่า #ทัวร์ไหว้พระพม่า #ทัวร์สงกรานต์ #ทัวร์ต่างประเทศ #ทัวร์ดูงาน #ทัวร์สัมนาต่างประเทศ #ทัวร์กรุ๊ปเหมา #ทัวร์ส่วนตัว #จัดกรุ๊ปส่วนตัว #ทัวร์อิตาลี #ทัวร์สวิต #ทัวร์สแกน #ทัวร์ไต้หวัน #ทัวร์จีน #ทัวร์ #ทัวร์ตุรกี #ทัวร์จอเจีย #ทัวร์ซาปา #จัดทัวร์ดูงาน #ทัวร์จีน #ทัวร์ปักกิ่ง #คุณจีนคุงหมิง #ทัวร์จีนเฉินตู #ทัวร์เซี่ยงไฮ้ #ทัวร์จีนกวางเจา #ทัวร์กวางเจา #ทัวร์เซี่ยงไฮ้ #ทัวร์กำแพงเมืองจีน #ทัวร์ดูงานพลาสติก #ทัวร์ดูงานยา #ทัวร์ฮอกไกโด #ทัวร์ลาวเวียงจันทร์ #ไปลาวเวียงจันทร์ #หอพระแก้วลาว #ทัวร์ลาววังเวียง