Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@povtravel
ซ่อน

โปรแกรม แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน (QR) พักในเมืองเซอร์แมท

รหัสทัวร์ : POVT220150
โปรแกรม แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน (QR) พักในเมืองเซอร์แมท

  • -เมืองทิราโน่ เมืองตากอากาศแสนสวย -นั่งรถไฟสายโรแมนติก“เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส -นั่งรถไฟกรอเนอแกรตสู่ยอดเขาเมทเทอร์ฮอร์น -ชม“ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก),ถ่ายรูปคู่กับ“ทะเลสาบริฟเฟลซี -“หมู่บ้านกรูแยร์”Gruyere หมู่บ้านน่ารักมีปราสาท -ชมโรงงานของฟาร์มผลิตชีส,ชม“เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี” -ชม“นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น”,ชม“หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน”ชมวิว น้ำตกชเตาบ์บาค
  • -ชม“ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี”ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี -นั่งกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป,ชมโบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี -ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบลูเซิร์น,ถ่ายรูปกับ“อนุสาวรีย์สิงโต'' -ชมเมืองเก่าเดินข้าม“สะพานไม้คาเปล''ชมความสวยงามของ"โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" -ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์
  • -ภัตตาคาร ในฟาร์มชีสกรูแยร์ ลิ้มรสเมนูพื้นเมืองแสนอร่อย
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
26 ก.ค. 65 - 26 มี.ค. 66 ( 15 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
26 ก.ค. 65 - 3 ส.ค. 65 105,900 132,800 แสดง - 20
9 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65 105,900 132,800 แสดง - 20
24 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 105,900 132,800 แสดง - 20
24 ส.ค. 65 - 1 ก.ย. 65 105,900 132,800 แสดง - 20
6 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 95,900 118,800 แสดง - 20
20 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65 95,900 118,800 แสดง - 20
11 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 96,900 119,800 แสดง - 20
20 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65 95,900 118,800 แสดง - 20
28 ต.ค. 65 - 5 พ.ย. 65 93,900 120,800 แสดง - 20
25 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 105,900 138,800 แสดง - 20
28 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66 105,900 138,800 แสดง - 20
23 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66 92,900 119,800 แสดง - 20
10 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66 92,900 115,800 แสดง - 20
10 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66 92,900 115,800 แสดง - 20
17 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 92,900 115,800 แสดง - 20

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

โปรแกรม แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน (QR) พักในเมืองเซอร์แมท
โปรแกรม แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน (QR) พักในเมืองเซอร์แมท
ราคาเริ่มต้น 92,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน