Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@767xzmrj
ซ่อน

SPECIAL PACKAGE บินตรง LONDON BY สายการบินSCOOT 📌4 ท่านออกเดินทาง

รหัสทัวร์ : POVT210031
SPECIAL PACKAGE บินตรง LONDON BY สายการบินSCOOT 📌4 ท่านออกเดินทาง

  • **โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (ไม่เกิน 1ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** **รวมค่าวีซ่า+บริการวีซ่า 6,500 บาท และ ค่าวีซ่าด่วนเวลาพิจารณา 5 วันทำการ ราคา 9,300 บาท** **ในกรณีที่มีวีซ่าอยู่แล้วหรือยื่นวีซ่า UK เอง ลดราคาไป 15,000 บาท** 🌟SPECIAL PACKAGE บินตรง LONDON BY สายการบินSCOOT 📌4 ท่านออกเดินทาง ✅รวมตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับ ✅ฟรี น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ✅รวมค่ารถรับ-ส่งสนามบินวันแรก และส่งวันกลับ พิเศษ! แวะช้อปปิ้ง Outlet ขากลับ ✅รวมโรงแรมที่พัก 5 คืน พร้อมอาหารเช้า ✨ราคาเพียง 45,999 บาท (รวมค่าวีซ่า) 🗓เดินทาง 28 ธ.ค. 64 - 03 ม.ค. 65 30 ธ.ค. 64 - 05 ม.ค. 65 ✅4-8 ท่าน ใช้รถตู้รับส่ง 10 ท่านขึ้นไปใช้รถบัสรับส่ง
  • มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19 ** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน ** รับจองเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง ** รับแค่กรุ๊ปละ 25 ท่านเท่านั้น เที่ยวสบายใจ ** ใช้รถบัสคันใหญ่ 44 ที่นั่ง นั่งสบาย ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกวัน ** บริการเจลล้างมือตลอดทริป ** ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ผู้ที่ฉีดวัคซีนต่อไปนี้ครบโดส สามารถเดินทางเข้าอังกฤษได้ โดยไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้ที่ "ได้รับวัคซีนครบโดส" (FULLY VACCINATED) ✅ ASTRAZENECA ✅ PFIZER BIONTECH ✅ MODERNA ✅ JANSSEN ✅ SINOVAC ✅ SINOPHARM BEIJING ✅ COVAXIN
  • - ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 100-150 GBP - ค่าตรวจ ANTIGENT ณ คลินิค ที่รับรองโดยรัฐบาล (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 20-30 GBP เงินไทยประมาณ 900-1,000 บาท) - ค่าโรงแรมกักตัว1วันตอนมาถึงประเทศไทย - ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการเช็คอินขาไป (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 64 - 5 ม.ค. 65 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )
7วัน 5คืน / เริ่มเพียง 45,999 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65 45,999 45,999 แสดง - 10
30 ธ.ค. 64 - 5 ม.ค. 65 45,999 45,999 แสดง - 10

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

ไม่มีรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

SPECIAL PACKAGE บินตรง LONDON BY สายการบินSCOOT 📌4 ท่านออกเดินทาง
SPECIAL PACKAGE บินตรง LONDON BY สายการบินSCOOT 📌4 ท่านออกเดินทาง
ราคาเริ่มต้น 45,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน