Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@767xzmrj
ซ่อน

ทัวร์น่าน สะปัน ปัว ดอยภูคา 3 วัน 2 คืน บิน DD

รหัสทัวร์ : POVT210024
ทัวร์น่าน สะปัน ปัว ดอยภูคา 3 วัน 2 คืน บิน DD

  • สนามบินดอนเมือง • น่าน • ศาลหลักเมืองน่าน • วัดภูมินทร์ • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร • วัดพระธาตุแช่แห้ง • วัดพระธาตุเขาน้อย • กาดข่วงเมืองน่าน - อำเภอบ่อเกลือ • ถนนลอยฟ้า1081 • บ่อเกลือสินเธาว์• หมู่บ้านสะปัน • หยุดเวลาคาเฟ่ • ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 • อำเภอปัว • วัดศรีมงคล - ดอยสกาด • วัดภูเก็ต • กาแฟบ้านไทลื้อ • สนามบินน่าน
  • ** การันตีตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไปออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ กรณี 6 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์** กรณีกรุ๊ปเดินทางไม่ครบตามจำนวน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง xค่าทิปไกด์ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
  • เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
30 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 ธ.ค. 64 - 1 ม.ค. 65 10,999 12,999 แสดง - 16
1 ม.ค. 65 - 3 ม.ค. 65 11,999 13,999 แสดง - 16

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์น่าน สะปัน ปัว ดอยภูคา 3 วัน 2 คืน บิน DD
ทัวร์น่าน สะปัน ปัว ดอยภูคา 3 วัน 2 คืน บิน DD
ราคาเริ่มต้น 10,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน