Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@767xzmrj
ซ่อน

ZUDN01: เลทส์โก อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ โดยสายการบินไทยสมายด์ (WE) 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์ : POVT210015
ZUDN01: เลทส์โก อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ โดยสายการบินไทยสมายด์ (WE) 3วัน 2คืน

  • 🔹️ สักการะ ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง 🔹️ เยือนถ้ำนาคา อุทยานแห่งชาติภูลังกา 🔹️ ชมแสงแรกแห่งรุ่งอรุณ ณ เขาสามวาฬ 🔹️ เยือนภูกทอก ขึ้นบันไดเวียนชมทัศนียภาพโดยรอบ 🔹️ ชมวิว ณ วัดผาตากเสื้อ จะมองเห็นวิวแม่น้ำโขงที่กั้น ไทย-ลาว 🔹️ สักการะ "หลวงพ่อพระใส" พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มแม่น้ำโขง ณ วัดโพธิ์ชัย 🔹️ ชมความสวยงาม และวิวทิวทัศน์ ณ วัดป่าภูก้อน 🔹️ เยือนสถานที่ศักดิสิทธิ์แห่งดินแดนพญานาค "คำชะโนด" 🔹️ ชมพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อาคารเก่าแก่สมัย ร. 6 🔹️ เยือน วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
  • * กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทำการเสริมเตียงได้เท่านั้น * ** ราคาทัวร์นี้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท/ท่าน ** ***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนขั้นต่ำ 6 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ กรณีผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา ***เนื่องด้วยสถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านค้าบางแห่งอาจจะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้*** **ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรืองด สถานที่ดังกล่าว อันมาจากเหตุสุดวิสัย**
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
2 ธ.ค. 64 - 25 ธ.ค. 64 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 ธ.ค. 64 - 4 ธ.ค. 64 11,999 13,999 แสดง - 0
4 ธ.ค. 64 - 6 ธ.ค. 64 14,999 16,999 แสดง - 0
9 ธ.ค. 64 - 11 ธ.ค. 64 13,999 15,999 แสดง - 0
16 ธ.ค. 64 - 18 ธ.ค. 64 9,999 11,999 แสดง - 0
23 ธ.ค. 64 - 25 ธ.ค. 64 9,999 11,999 แสดง - 0

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

ไม่มีรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZUDN01: เลทส์โก อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ โดยสายการบินไทยสมายด์ (WE) 3วัน 2คืน
ZUDN01: เลทส์โก อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ โดยสายการบินไทยสมายด์ (WE) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน