Point of view
วัน-เวลาทำการ : เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00
(หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดตามปฏิทิน)
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qrcode
@767xzmrj
ซ่อน
น่าน
พบ
7 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

ZNAN01: น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 4 วัน 2 คืน (VAN

รหัสทัวร์

POVT210017
✔️ การันตี!! 6 ท่าน ออกเดินทาง ✔️ มีไกด์นำเที่ยว(เดินทางด้วยตั้งแต่ กทม.) ✔️ อาหาร 7 มื้อ
🔹️ สัมผัสบรรยากาศสโลว์ไลฟ์ เช็คอินจิบกาแฟ "เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน" 🔹️ ชมความงาม ของวัด ณ เมืองน่าน วัดศรีพันต้น วัดมิ่งเมือง วัดช้างค้ำ 🔹️ ชมจิตรกรรมฝาผนัง "กระซิบรักบันลือโลก" ณ วัดภูมินทร์ 🔹️ แวะถ่ายรูปซุ้มลีลาวดี ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 🔹️ สักการะ พระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง 🔹️ สักการะ พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน วัดพระธาตุเขาน้อย 🔹️ สัมผัสกับวิวของธรรมชาติของเมืองน่าน ณ เดอะวิว@กิ่วม่วง 🔹️ ถ่ายรูป ถนนเลข 3 หรือถนนลอยฟ้า 🔹️ ชม บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ เกลือภูเขาที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก 🔹️ ชมวิว จุดชมวิว 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 🔹️ เอาใจสายโกโก้ แวะชิมเมนูโกโก้ ณ โกโก้ วอลเล่ คาเฟ่ 👉🏻 พิเศษ !!! เมนูพื้นเมือง ชุดขันโตก 👉🏻 ฟรี!! หน้ากากอนามัย พร้อมบริการแอลกอฮอล์เจลบนรถ
9 ธ.ค. 64 - 12 ธ.ค. 64
16 ธ.ค. 64 - 19 ธ.ค. 64
23 ธ.ค. 64 - 26 ธ.ค. 64
30 ธ.ค. 64 - 2 ม.ค. 65
31 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65
 รถตู้
4 วัน 2 คืน
เริ่ม 7,599 ฿

ทัวร์น่าน สะปัน ปัว ดอยภูคา 3 วัน 2 คืน บิน DD

รหัสทัวร์

POVT210024
สนามบินดอนเมือง • น่าน • ศาลหลักเมืองน่าน • วัดภูมินทร์ • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร • วัดพระธาตุแช่แห้ง • วัดพระธาตุเขาน้อย • กาดข่วงเมืองน่าน - อำเภอบ่อเกลือ • ถนนลอยฟ้า1081 • บ่อเกลือสินเธาว์• หมู่บ้านสะปัน • หยุดเวลาคาเฟ่ • ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 • อำเภอปัว • วัดศรีมงคล - ดอยสกาด • วัดภูเก็ต • กาแฟบ้านไทลื้อ • สนามบินน่าน
** การันตีตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไปออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ กรณี 6 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์** กรณีกรุ๊ปเดินทางไม่ครบตามจำนวน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง xค่าทิปไกด์ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด
30 ธ.ค. 64 - 1 ม.ค. 65
1 ม.ค. 65 - 3 ม.ค. 65
 NOK Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่ม 10,999 ฿